ŹRÓDŁA NADZIEI DLA EUROPY

Wrz 21, 2018 by bartek in  aktualności

Inauguracyjną prelekcję pierwszego dnia Zjazdu Gnieźnieńskiego wygłosił abp Ludwig Shick, metropolita Bambergu, współprzewodniczący polsko-niemieckiej grupy kontaktowej biskupów.

Duchowny pochylił się nad zagadnieniem: „Źródeł nadziei dla Europy”.

„Jestem pewny, że w chrześcijaństwie obecne są źródła nadziei na przyszłość” – stwierdził abp Shick, zauważając, że trzy ośrodki szczególnie kształtowały Europę: Ateny, Rzym oraz Jerozolima. W tych trzech miastach prelegent widzi odpowiednio: rozum i rozsądek, sprawiedliwość i prawo, niespotykaną wcześniej godność człowieka. Te trzy elementy tworzą duchowy i egzystencjalny fundament naszego kontynentu.

Metropolita zwrócił uwagę, że powstała w kręgu judeochrześcijańskim koncepcja godności człowieka musi być punktem wyjścia dla myślenia o człowieku w ogóle. „Jest to prawo nadane człowiekowi przez Boga” – zauważył abp Shick. Solidarność, która z niego wynika jest więc naturalnym postępowaniem człowieka wobec człowieka.

Wiąże się z tym naturalna skłonność człowieka do miłowania. Arcybiskup podkreślił, że ten, kto gardzi drugim człowiekiem postępuje wbrew swojej godności, tłumiąc ją. „Nadzieja płynie z pokoju” – to przesłanie wypływa wprost ze stwierdzenia, że dążenie do pokoju jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Chrześcijaństwo bowiem łączy w sobie pokój oraz pojednanie. Niepokoje, które mimo to istnieją w świecie, są pokłosiem grzechu. Tylko dzięki Bożej pomocy zapanuje Królestwo Boże, nowy porządek, nowa sprawiedliwość. „Taka jest wiara chrześcijan” – stwierdził abp Shick.

Prelegent odniósł się także to kwestii rodziny. Dbanie o tę komórkę społeczeństwa, jej ochrona oraz zabezpieczenie jest – według metropolity Bambergu – obowiązkiem nie tylko chrześcijan, ale również całej społeczności obywateli. „Ten postulat powinien być realizowany we wszystkich epokach”.

Arcybiskup podjął się także dokonania charakterystyki zagrożeń, jakie płyną dziś ze świata. Zauważył tu m.in. problem rasizmu, nacjonalizmu, czy straconych szans po zburzeniu muru berlińskiego. Jak ocenia – wśród ludzi pojawia się coraz więcej ograniczeń niż otwarcia, a w Europie po upadku żelaznej kurtyny nie udało się zbudować raju. „Nadzieja jest zagrożona w indywidualizmie i konsumpcji – choć Bóg stworzył świat dla wszystkich”. Jako środek ku zaradzeniu tym problemom, duchowny wskazał współpracę narodów na rzecz rozwijania się Królestwa Bożego na ziemi. „Realizm chrześcijański mówi nam, że powinniśmy pomagać ludziom, którzy do nas przybywają, ale także zwalczać przyczyny ich niedoli” – w tym kontekście abp Shick wezwał do tworzenia pokoju.

Kończąc swoje wystąpienie, niemiecki biskup podsumował: „Chrześcijaństwo jest zapisane w DNA Europy. Trzeba zadbać o duchowość, by z tego źródła wypłynęła żywa woda”

Następnie nadszedł czas na pytania z sali. Można było je zgłaszać za pośrednikiem rzecznika publiczności. Pytano m.in. o sposoby zaangażowania się w działalność na rzecz przekazywania nadziei innym ludziom. Tutaj prelegent zwrócił uwagę na konieczność działań oddolnych, pojedynczych osób, potrzebę większej edukacji w zakresie wartości oraz wzmocnienie duchowości. Wśród słuchaczy pojawiła się także wątpliwość odnośnie wagi tradycyjnej religijności. Metropolita stwierdził, że chrześcijaństwo jest religią rozsądku a jej tradycyjne formy muszą być oparte na Piśmie Świętym. Nie wolno ich jednak lekceważyć.

Abp Ludwig Shick w swoim wystąpieniu upatrywał źródeł nadziei dla Europy przede wszystkim w jej znamienitych korzeniach. Z wyrosłego na gruncie religii żydowskiej i chrześcijańskiej spojrzenia na osobową godność człowieka wynika zobowiązanie każdego do działania pokojowego, solidarnego i z miłością. Nawrócenie się ku tym „źródlanym” wartościom stanowi realną nadzieję dla współczesnej Europy. To jest moc chrześcijaństwa, które „zapisane jest w DNA Europy”, ma szansę przeciwstawić się negatywnym trendom dzisiejszego świata.

Konferencja prasowa podsumowująca XI Zjazd Gnieźnieński

Wrz 23, 2018
Przed ostatni spotkaniem miała miejsce konferencja prasowa podsumowująca XI Zjazd Gnieźnieński. Wzięli w niej udział: Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski, Kardynał Peter Turkson – prefekt watykańskiej dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, włoski polityk i filozof Rocco Butiglione, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu – Marta Titaniec oraz ks. Mirosław Tykfer opracowujący przesłanie XI Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Zmiany organizacyjne w I LO im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie.

Wrz 19, 2018
Ze względu na planowaną obecność Prezydenta RP Andrzeja Dudy 21 września 2018 br. wejście do auli zjazdowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie do godz. 10.30.

Ekumeniczna Droga Wolności

Wrz 22, 2018

Ostatnim akcentem pierwszego dnia XI Zjazdu Gnieźnieńskiego było nabożeństwo – Ekumeniczna Droga Wolności. O godzinie 20:00 duchowni dziesięciu Kościołów chrześcijańskich, które są obecne na spotkaniu, oraz wielu innych uczestników zebrało się na gnieźnieńskim rynku.