ŹRÓDŁA NADZIEI DLA EUROPY

Wrz 21, 2018 by bartek in  aktualności

Inauguracyjną prelekcję pierwszego dnia Zjazdu Gnieźnieńskiego wygłosił abp Ludwig Shick, metropolita Bambergu, współprzewodniczący polsko-niemieckiej grupy kontaktowej biskupów.

Duchowny pochylił się nad zagadnieniem: „Źródeł nadziei dla Europy”.

„Jestem pewny, że w chrześcijaństwie obecne są źródła nadziei na przyszłość” – stwierdził abp Shick, zauważając, że trzy ośrodki szczególnie kształtowały Europę: Ateny, Rzym oraz Jerozolima. W tych trzech miastach prelegent widzi odpowiednio: rozum i rozsądek, sprawiedliwość i prawo, niespotykaną wcześniej godność człowieka. Te trzy elementy tworzą duchowy i egzystencjalny fundament naszego kontynentu.

Metropolita zwrócił uwagę, że powstała w kręgu judeochrześcijańskim koncepcja godności człowieka musi być punktem wyjścia dla myślenia o człowieku w ogóle. „Jest to prawo nadane człowiekowi przez Boga” – zauważył abp Shick. Solidarność, która z niego wynika jest więc naturalnym postępowaniem człowieka wobec człowieka.

Wiąże się z tym naturalna skłonność człowieka do miłowania. Arcybiskup podkreślił, że ten, kto gardzi drugim człowiekiem postępuje wbrew swojej godności, tłumiąc ją. „Nadzieja płynie z pokoju” – to przesłanie wypływa wprost ze stwierdzenia, że dążenie do pokoju jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Chrześcijaństwo bowiem łączy w sobie pokój oraz pojednanie. Niepokoje, które mimo to istnieją w świecie, są pokłosiem grzechu. Tylko dzięki Bożej pomocy zapanuje Królestwo Boże, nowy porządek, nowa sprawiedliwość. „Taka jest wiara chrześcijan” – stwierdził abp Shick.

Prelegent odniósł się także to kwestii rodziny. Dbanie o tę komórkę społeczeństwa, jej ochrona oraz zabezpieczenie jest – według metropolity Bambergu – obowiązkiem nie tylko chrześcijan, ale również całej społeczności obywateli. „Ten postulat powinien być realizowany we wszystkich epokach”.

Arcybiskup podjął się także dokonania charakterystyki zagrożeń, jakie płyną dziś ze świata. Zauważył tu m.in. problem rasizmu, nacjonalizmu, czy straconych szans po zburzeniu muru berlińskiego. Jak ocenia – wśród ludzi pojawia się coraz więcej ograniczeń niż otwarcia, a w Europie po upadku żelaznej kurtyny nie udało się zbudować raju. „Nadzieja jest zagrożona w indywidualizmie i konsumpcji – choć Bóg stworzył świat dla wszystkich”. Jako środek ku zaradzeniu tym problemom, duchowny wskazał współpracę narodów na rzecz rozwijania się Królestwa Bożego na ziemi. „Realizm chrześcijański mówi nam, że powinniśmy pomagać ludziom, którzy do nas przybywają, ale także zwalczać przyczyny ich niedoli” – w tym kontekście abp Shick wezwał do tworzenia pokoju.

Kończąc swoje wystąpienie, niemiecki biskup podsumował: „Chrześcijaństwo jest zapisane w DNA Europy. Trzeba zadbać o duchowość, by z tego źródła wypłynęła żywa woda”

Następnie nadszedł czas na pytania z sali. Można było je zgłaszać za pośrednikiem rzecznika publiczności. Pytano m.in. o sposoby zaangażowania się w działalność na rzecz przekazywania nadziei innym ludziom. Tutaj prelegent zwrócił uwagę na konieczność działań oddolnych, pojedynczych osób, potrzebę większej edukacji w zakresie wartości oraz wzmocnienie duchowości. Wśród słuchaczy pojawiła się także wątpliwość odnośnie wagi tradycyjnej religijności. Metropolita stwierdził, że chrześcijaństwo jest religią rozsądku a jej tradycyjne formy muszą być oparte na Piśmie Świętym. Nie wolno ich jednak lekceważyć.

Abp Ludwig Shick w swoim wystąpieniu upatrywał źródeł nadziei dla Europy przede wszystkim w jej znamienitych korzeniach. Z wyrosłego na gruncie religii żydowskiej i chrześcijańskiej spojrzenia na osobową godność człowieka wynika zobowiązanie każdego do działania pokojowego, solidarnego i z miłością. Nawrócenie się ku tym „źródlanym” wartościom stanowi realną nadzieję dla współczesnej Europy. To jest moc chrześcijaństwa, które „zapisane jest w DNA Europy”, ma szansę przeciwstawić się negatywnym trendom dzisiejszego świata.

„Młodsi bracia” w starej Europie: razem, ale jak?

Wrz 23, 2018

„Młodsi bracia w starej Europie: razem, ale jak?” brzmiał tytuł ostatniego panelu dyskusyjnego w auli I LO podczas drugiego dnia XI Zjazdu Gnieźnieńskiego. Zaproszeni do rozmowy zostali: dr Pavol Demes (Słowacja), dr Kai-Olaf Lang (Niemcy), dr Aleksandr Milinkiewicz (Białoruś), dr Oleksyj Panycz (Ukraina) oraz dr Marek Prawda (Polska). Spotkanie prowadził Krzysztof Stanowski, a modlitwie przewodniczył o. Marek Pieńkowski, katolicki kapelan Zjazdu.

KONFERENCJA PRASOWA

Kwi 08, 2018

Katolicka Agencja Informacyjna

zaprasza na konferencję prasową na temat

XI Zjazdu Gnieźnieńskiego:

„Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa”

11 kwietnia (środa) godz. 11.00

Centrum Medialne KAI, Skwer kardynała Wyszyńskiego 9 Ip, Warszawa

 

W konferencji udział wezmą:

 

Abp Wojciech Polak, Prymas Polski – przewodniczący Zjazdu

Marta Titaniec – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, wiceprezes Fundacji św. Wojciecha-Adalberta

Zbigniew Nosowski – przewodniczący Komisji Programowej Zjazdu

Ks. prof. Sławomir Pawłowski – przewodniczący Komisji Ekumenicznej Zjazdu

Marcin Przeciszewski – przewodniczący Komisji Medialnej Zjazdu

 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń: sekretariat@ekai.pl

Tegoroczny Zjazd Gnieźnieński odbędzie się w dniach 21 – 23 września br. w Gnieźnie. XI Zjazd Gnieźnieński: „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa” będzie okazją do spotkania osób, wspólnot i organizacji, które chcą budować chrześcijańskie fundamenty Europy i społeczeństwa obywatelskiego. Przybędą nań znani prelegenci z Polski i z innych krajów europejskich: duchowni, politycy i ludzie kultury.

Współczesne Zjazdy Gnieźnieńskie, nawiązujące do apelu Jana Pawła II o budowanie europejskiej wspólnoty ducha  z 1997 r. organizowane są wspólnie przez liczne organizacje katolickie przy współudziale  Polskiej  Rady Ekumenicznej. Patronat honorowy nad Zjazdem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda i będzie na nim obecny.

WOLNI DO POJEDNANIA – SESJA PLENARNA

Wrz 22, 2018

Drugim spotkaniem odbywającym się w auli I LO była dyskusja pt. „Wolni do pojednania”. W gronie zaproszonych gości znaleźli się: ks. dr Manfred Deselaers (Oświęcim), o. dr Gieorgij Koczetkow (Moskwa), o. dr Gieorgij Kowalenko (Kijów) oraz dr Jörg Lüer (Berlin). Rozmowę prowadziła Marta Titaniec (Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie).