Zofia Fenrych

Historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, zajmuje się popularyzacją historii najnowszej wśród dzieci i młodzieży, prowadzi badania naukowe związane z historią Kościoła i młodzieży w PRL