Organizatorzy Zjazdu


Przewodniczący Zjazdu

Arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński,
Prymas Polski

510x367_patronat_prymasa


Organizator Zjazdu

Fundacja św. Wojciecha Adalberta
z ramienia Metropolity Gnieźnieńskiego

logo fundacji


Współrealizator

Narodowe Centrum Kultury

Narodowecentrum kultury

 
Chrzest 966 r
MK
 
Współorganizatorzy Zjazdu

 
Caritas Polska
3 Plus
Chemin Neuf
Effatha
Instytut Paderewskiego
ISKK
KAI
KIK
Sant Egidio
UAM
Wieź
Centrum Myśli JPII
 

Współudział

 
Rada Wspólna
Polska Rada Chrześcijan i Zydów
Polska Rada Ekumeniczna