Komitet Honorowy


Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP
Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski
Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski
Arcybiskup Jeremiasz, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński
Arcybiskup Henryk Muszyński, Prymas Senior, Inicjator odrodzonych Zjazdów Gnieźnieńskich
Biskup Grzegorz Ryś, Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji
Biskup Mieczysław Cisło, Przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego
Biskup Krzysztof Nitkiewicz, Biskup Sandomierski, Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu
Ks. Marian Subocz – Dyrektor Caritas Polska
Marek Mutor – Dyrektor Narodowego Centrum Kultury
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski
Beata Tarczyńska – Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego
Tomasz Budasz – Prezydent Miasta Gniezna
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak – Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicz w Poznaniu
Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz – Dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Prof. Jerzy Kłoczowski –historyk – mediewista
Robert Kostro – Dyrektor Muzeum Historii Polski