Komitet Organizacyjny


Przewodniczący Zjazdów Gnieźnieńskich
Arcybiskup Wojciech Polak
Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski


Komitet Organizacyjny

Marta Titaniec, Caritas Polska – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Danuta Baszkowska, Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha” – wiceprzewodnicząca Komisji Ekumenicznej
Piotr M. A. Cywiński, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
Michał Drozdek, Instytut Chrześcijańsko-Demokratyczny im. Ignacego Paderewskiego
Przemysław Fenrych – przewodniczący Komisji Warsztatowej
Teresa Kapela, Związek Dużych Rodzin 3+ – przewodnicząca Komisji Plastycznej
o. prof. Witold Kawecki CSsR, Zespół ds. Kulturowych Kompetencji Kościoła NCK
Paweł Kęska, Caritas Polska – przewodniczący Komisji Promocyjnej
ks. dr Przemysław Kwiatkowski – sekretarz Prymasa Polski
ks. dr Ireneusz Lukas, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej
Katarzyna Łukomska, Chemin Neuf
ks. dr Jarosław Mrówczyński, zastępca Sekretarza Generalnego KEP – przewodniczący Komisji Ekumenicznej
Lidia Niedzielska, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Zbigniew Nosowski, Laboratorium „Więzi” – przewodniczący Komisji Programowej
Marcin Pera – koordynator mediów społecznościowych
o. dr Marek Pieńkowski OP – katolicki kapelan Zjazdu
ks. Krzysztof Prus – przewodniczący Komisji Finansowej
Marcin Przeciszewski, Katolicka Agencja Informacyjna – przewodniczący Komisji Medialnej
Norbert Szczepański, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II
ks. dr Wojciech Sadłoń, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
Magdalena Wolnik, Wspólnota Sant’Egidio