Komisje Komitetu Organizacyjnego

Kapelani Zjazdu
Komisja Programowa – przewodniczący: Zbigniew Nosowski
Komisja Warsztatowa – przewodniczący: Przemysław Fenrych
Komisja Ekumeniczna – przewodniczący: ks. Jarosław Mrówczyński
Komisja Medialna – przewodniczący: Marcin Przeciszewski
Komisja Finansowo–Organizacyjna – przewodniczący: ks. Krzysztof Prus
Komisja Promocyjna – przewodniczący: Paweł Kęska
Komisja Plastyczna – przewodnicząca: Teresa Kapela

Kapelani Zjazdu

o. Marek Pieńkowski OP – kapelan katolicki
ks. Paweł Minajew – kapelan prawosławny
ks. Semko Koroza – kapelan ewangelicki

Komisja Programowa

Zbigniew Nosowski – przewodniczący
Michał Buczek – sekretarz
Danuta Baszkowska
Michał Drozdek
Przemysław Fenrych
Miłosz Gałecki
ks. Ireneusz Lukas
Jarema Piekutowski
Marcin Przeciszewski
Waldemar Rataj
Maria Rogaczewska
Marek Rymsza
Wojciech Sadłoń SAC

Komisja Warsztatowa

Przemysław Fenrych – przewodniczący
Anna Bentyn
Jarema Piekutowski
oraz wszyscy prowadzący warsztaty

Komisja Ekumeniczna

ks. Jarosław Mrówczyński – przewodniczący, zastępca Sekretarza Generalnego KEP
Danuta Baszkowska – wiceprzewodnicząca, Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha”
ks. Ireneusz Lukas – dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej
ks. Michał Dmitruk – sekretarz
Bartosz Bartosik – Wspólnota Sant’Egidio
ks. Rafał Białek – Archidiecezja Gnieźnieńska
ks. Andrzej Gontarek – Kościół Polskokatolicki
ks. Semko Koroza – ewangelicki kapelan Zjazdu
o. Piotr Kuszka – Kościół Greckokatolicki
ks. Roman Lipiński – Kościół Ewangelicko-Reformowany
ks. Michał Makula – Kościół Ewangelicko-Augsburski
ks. Paweł Minajew prawosławny kapelan Zjazdu
ks. Jan Ostryk – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
o. Marek Pieńkowski OP – katolicki kapelan Zjazdu
Małgorzata Platajs – dyrektor Towarzystwa Biblijnego
ks. Doroteusz Sawicki – Autokefaliczny Kościół Prawosławny
ks. Mateusz M. Felicjan Szymkiewicz – Kościół Starokatolicki Mariawitów
pastor Leszek Wakuła – Kościół Chrześcijan Baptystów

Komisja Medialna

Marcin Przeciszewski (Katolicka Agencja Informacyjna) – przewodniczący
Tomasz Królak
Małgorzata Starzyńska

Komisja Finansowo-Organizacyjna

ks. Krzysztof Prus – przewodniczący
Podkomisja finansowa
Marta Ziętarska
Podkomisja rekrutacyjno-organizacyjna
Lidia Niedzielska
Jakub Sobecki
Janusz Zawadzki

Komisja Promocyjna

Paweł Kęska – przewodniczący
Marcin Pera (media społecznościowe)
Urszula Kacprzak
Anna Olesiak

Komisja Plastyczna

Teresa Kapela – przewodnicząca
Paweł Przyrowski