X Zjazd

GRAF_ZJAZDU_n1920x450_7


Wizja X Zjazdu Gnieźnieńskiego

Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa” – to temat X Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbędzie się w dniach 11-13 marca 2016 r. Nawiązujemy w ten sposób do 1050. rocznicy chrztu Mieszka, który był początkiem historii Polski i jej roli w rodzinie narodów europejskich.

We współczesnym życiu Kościoła, Polski i Europy da się odczuć wyraźną potrzebę głębokiej odnowy. Wierzymy, że jej początkiem może być rachunek sumienia polskiego chrześcijaństwa i powrót do źródeł chrztu. Chcemy w Gnieźnie doświadczyć wyzwalającej mocy Ewangelii i być jej świadkami.

W 25. rocznicę ostatecznego rozpadu Związku Radzieckiego pragniemy zaprosić przedstawicieli bratnich narodów słowiańskich i podsumować przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraje naszej części kontynentu są od ćwierć wieku wyzwolone, ale czy są już wolne?

X Zjazd Gnieźnieński będzie okazją do spotkania osób, wspólnot i organizacji, które uznając te tematy za ważne, chcą budować chrześcijańskie fundamenty społeczeństwa obywatelskiego.


English version