Header Image

Komitet Organizacyjny

  Arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, przewodniczący Zjazdów Gnieźnieńskich
oraz
Marta Titaniec, wiceprezes Fundacji św. Wojciecha–Adalberta – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Danuta Baszkowska, Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha” – wiceprzewodnicząca Komisji Ekumenicznej
Bartosz Borowiak, członek Zarządu Fundacji św. Wojciecha–Adalberta
Michał Drozdek, Instytut Chrześcijańsko-Demokratyczny im. Ignacego Paderewskiego
Przemysław Fenrych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – przewodniczący Komisji Warsztatowej
ks. dr Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej
Ewelina Goździewicz, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Gniezno, członek Zarządu Fundacji św. Wojciecha–Adalberta – przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Finansowej
Teresa Kapela, Związek Dużych Rodzin 3+ – przewodnicząca Komisji Plastycznej
dr Marcin Kędzierski, Klub Jagielloński
Paweł Kęska – przewodniczący Komisji Promocyjnej
Jakub Kiersnowski, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
ks. Marcin Kulczynski – sekretarz Prymasa Polski
ks. dr Przemysław Kwiatkowski – prezes Fundacji św. Wojciecha–Adalberta, rektor Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego
Katarzyna Łukomska, Wspólnota Chemin Neuf
Jan Murawski, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie – przewodniczący Komisji Międzynarodowej
Lidia Niedzielska, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Zbigniew Nosowski, Laboratorium „Więzi” – przewodniczący Komisji Programowej
ks. prof. Sławomir Pawłowski SAC, Instytut Ekumeniczny KUL – przewodniczący Komisji Ekumenicznej
Jarema Piekutowski, „Nowa Konfederacja” – wiceprzewodniczący Komisji Programowej
o. dr Marek Pieńkowski OP – katolicki kapelan Zjazdu
Marcin Przeciszewski, Katolicka Agencja Informacyjna – przewodniczący Komisji Medialnej
ks. dr Wojciech Sadłoń, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
Michał Senk, Centrum Myśli Jana Pawła II
ks. dr Mirosław Tykfer, „Przewodnik Katolicki”
Magdalena Wolnik, Wspólnota Sant’Egidio