Header Image

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Zjazdów Gnieźnieńskich
Arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski
Komitet Organizacyjny
Marta Titaniec, wiceprezes Fundacji św. Wojciecha–Adalberta – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Danuta Baszkowska, Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha” – wiceprzewodnicząca Komisji Ekumenicznej
Bartosz Borowiak, członek Zarządu Fundacji św. Wojciecha–Adalberta
Michał Drozdek, Instytut Chrześcijańsko-Demokratyczny im. Ignacego Paderewskiego
Przemysław Fenrych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – przewodniczący Komisji Warsztatowej
ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej
Ewelina Goździewicz, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Gniezno, członek Zarządu Fundacji św. Wojciecha–Adalberta – przewodnicząca Komisji Organizacyjno-Finansowej
Teresa Kapela, Związek Dużych Rodzin 3+ – przewodnicząca Komisji Plastycznej
Marcin Kędzierski, Klub Jagielloński
Paweł Kęska – przewodniczący Komisji Promocyjnej
Jakub Kiersnowski, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
ks. Marcin Kulczyński – sekretarz Prymasa Polski
ks. Przemysław Kwiatkowski – prezes Fundacji św. Wojciecha–Adalberta
Katarzyna Łukomska, Wspólnota Chemin Neuf
Jan Murawski, Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie – przewodniczący Komisji Międzynarodowej
Lidia Niedzielska, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
Zbigniew Nosowski, Laboratorium „Więzi” – przewodniczący Komisji Programowej
ks. Sławomir Pawłowski SAC, Instytut Ekumeniczny KUL – przewodniczący Komisji Ekumenicznej
Jarema Piekutowski, „Nowa Konfederacja” – wiceprzewodniczący Komisji Programowej
o. Marek Pieńkowski OP – katolicki kapelan Zjazdu
Marcin Przeciszewski, Katolicka Agencja Informacyjna – przewodniczący Komisji Medialnej
ks. Wojciech Sadłoń, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
Michał Senk, Centrum Myśli Jana Pawła II
Magdalena Wolnik, Wspólnota Sant’Egidio