Header Image

Komisje Komitetu Organizacyjnego

Kapelani Zjazdu
o. Marek Pieńkowski OP – katolicki kapelan Zjazdu
ks. mitrat Paweł Minajew – prawosławny kapelan Zjazdu
ks. Michał Makula – ewangelicki kapelan Zjazdu
  Komisja Programowa
Zbigniew Nosowski – przewodniczący
Jarema Piekutowski – wiceprzewodniczący
Edyta Przekaza – sekretarz
Danuta Baszkowska
Michał Buczek 
Michał Drozdek
Przemysław Fenrych
Marcin Kędzierski
Paweł Kęska
Sławomir Nowotny
Marcin Przeciszewski
o. Adam Strojny
  Komisja Warsztatowa
Przemysław Fenrych – przewodniczący
Krzysztof Stanowski 
Aleksandra Kujawska
Anna Bentyn
  Komisja Ekumeniczna
ks. Sławomir Pawłowski – przewodniczący, Kościół Rzymskokatolicki
Danuta Baszkowska – wiceprzewodnicząca, Kościół Rzymskokatolicki
ks. Paweł Minajew – Kościół Prawosławny, prawosławny kapelan Zjazdu
ks. Michał Makula – Kościół Ewangelicko-Augsburski, ewangelicki kapelan Zjazdu
o. Marek Pieńkowski – Kościół Rzymskokatolicki, katolicki kapelan Zjazdu
ks. Artur Aleksiejuk – Kościół Prawosławny
ks. Rafał Białek – Kościół Rzymskokatolicki, przedstawiciel Archidiecezji Gnieźnieńskiej
ks. Grzegorz Giemza – Kościół Ewangelicko-Augsburski, przedstawiciel Polskiej Rady Ekumenicznej
ks. Andrzej Gontarek – Kościół Polskokatolicki
ks. Semko Koroza – Kościół Ewangelicko-Reformowany
ks. Piotr Kuszka OSBM – Kościół Grekokatolicki
ks. Jan Opala – Kościół Starokatolicki Mariawitów
ks. Jan Jerzy Ostryk – Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w RP
Małgorzata Platajs – Dyrektor Generalna Towarzystwa Biblijnego w Polsce
o. Adam Strojny – Wspólnota Chemin Neuf
pastor Leszek Wakuła – Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej
pastor Piotr Wisełka – Kościół Zielonoświątkowy
  Komisja Medialna
Marcin Przeciszewski – przewodniczący
Paweł Kęska 
Bernadeta Kruszyk 
Dorota Abdelmoula
Małgorzata Starzyńska
Ks. Mirosław Tykfer
  Komisja Międzynarodowa
Jan Murawski – przewodniczący
Teresa Kapela
Krzysztof Stanowski
Maryna Czaplińska
Jan Szypulski
Katarzyna Materkowska
  Komisja Finansowo-Organizacyjna
Ewelina Goździewicz – przewodnicząca
Lidia Niedzielska
Barbara Nowicka
  Komisja Promocyjna
Paweł Kęska – przewodniczący
Marcin Pera
Bartosz Borowiak
Monika Burczaniuk
Dorota Abdelmoula
  Komisja Plastyczna
Teresa Kapela – przewodnicząca
Anna Andrzejewska
Mateusz Środoń
Paweł Przyrowski