Header Image

Deklaracja Programowa XI Zjazdu Gnieźnieńskiego

Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa” – to temat XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbędzie się w dniach 21-23 września 2018 r.
W roku 2018 przypada setna rocznica zakończenia tragicznej I wojny światowej oraz stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i kilka innych państw w naszym regionie Europy. Nawiązując do tych wydarzeń, pragniemy podjąć chrześcijańską refleksję nad wolnością i źródłami nadziei na przyszłość naszego kontynentu. Narodowa niepodległość jest darem, o który nieustannie należy dbać w imię troski o dobro wspólne ojczyzny, a także całej Europy, która dziś doświadcza kryzysu własnej tożsamości.
Wolność to wielki dar Stwórcy dla każdego człowieka. Chrześcijanie doświadczają też wyzwolenia przez Chrystusa z więzów grzechu. Nie wystarczy jednak być wolnym „od”, trzeba być wolnym „do”, trzeba chcieć i umieć wybierać. Wolność jest wielkim dobrem, ale też, a może przede wszystkim: ogromną odpowiedzialnością. Wolność jest nam dana i zadana – jak mówił św. Jan Paweł II.
To właśnie Karol Wojtyła i prymas tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński byli dla nas nauczycielami wolności i przewodnikami na drodze ku niepodległości, a ich spuścizna nadal nas zobowiązuje. Święty papież Jan Paweł II poprzez swoje nauczanie i duchowe świadectwo stworzył podwaliny pod ponowne zjednoczenie kontynentu, dzięki czemu wpisuje się w poczet ojców założycieli Europy.
A wobec różnych trudności, jakie przeżywają współczesny świat, Europa i nasza ojczyzna – potrzebujemy nadziei, która wszystko przetrwa. Źródło tej nadziei znajdujemy w naszej wierze. Dlatego pytamy o inspirującą moc chrześcijaństwa do tego, by przemieniać świat na lepszy – osobiście, wspólnotowo, lokalnie i globalnie.
XI Zjazd Gnieźnieński będzie okazją do spotkania osób, wspólnot i organizacji, które uznając te tematy za ważne, chcą budować chrześcijańskie fundamenty Europy i społeczeństwa obywatelskiego.