W auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie rozpoczęły się obchody wyjątkowego wydarzenia – X Zjazdu Gnieźnieńskiego, zorganizowanego w nawiązaniu do 1050. rocznicy chrztu Polski.

O 11.00 uroczystość rozpoczął śpiew „Bogurodzicy” – najstarszej polskiej, pieśni religijnej, w średniowieczu pełniącej funkcję hymnu  oraz wspólna modlitwa, której przewodniczyli duchowni trzech tradycji chrześcijańskich: katolickiej o. Marek Pieńkowski OP, prawosławnej ks. Paweł Minajew oraz ewangelickiej ks. Semko Koroza.

Oficjalnego otwarcia dokonali: Marta Titaniec, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego X Zjazdu Gnieźnieńskiego, która w swoim przemówieniu powitała zgromadzonych gości i podziękowała wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego niezwykłego wydarzenia. „Szczególne słowa wdzięczności pragnę skierować do Księdza Prymasa, który obdarzył zaufaniem nas, osoby świeckie, którym powierzył pieczę nad przebiegiem spotkania. Hasłem tegorocznego spotkania jest „Europa nowych początków.. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa.” Przez chrzest zostaliśmy włączeni do wspólnoty chrześcijańskiej, którą chcemy wspólnie budować.  Dlatego zaprosiliśmy ponad 60 prelegentów z 10 krajów Europy i świata. Będziemy skupiać się wokół wielu tematów takich jak: relacje wiary i kultury, wolności, zadań, jakie stoją przed Kościołem. Cieszy nas też ekumeniczny wymiar zjazdu – każdy z nas potrzebuje nowego początku, któremu na imię pojednanie.”

Marta Titaniec przekazała również pozdrowienie i zapewnienie o duchowej łączności Ojca Świętego Franciszka z uczestnikami tegorocznego Zjazdu.

Abp Wojciech Polak, Prymas Polski, Inicjator i Gospodarz X Zjazdu Gnieźnieńskiego powitał przybyłych gości, m.in: Prezydenta RP Andrzeja Dudę, abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, bp. Artura Mizińskiego, Sekretarza Generalnego KEP oraz kard. Luisa Antonio Tagle, arcybiskupa Manili, Przewodniczącego Caritas Internationalis: „Pragniemy pod honorowym patronatem i w obecności Prezydenta RP Andrzeja Dudy podjąć refleksję nad wyzwalającą mocą chrześcijaństwa. Chrzest umocnił w nas nowego człowieka, odrodzonego z wody i Ducha Świętego. Autor Tryptyku Rzymskiego, Jan Paweł II zachęca nas do powrotu do źródła, życzymy sobie, by każdy i każda z nas poczuła świeżość, tę ożywczą świeżość płynącą ze źródła”.

W powitaniu uczestniczył także abp Jeremiasz, prawosławny arcybiskup wrocławski i szczeciński, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, który podkreślił rolę chrztu w dziejach narodów Europy. Wyraził również zaniepokojenie, że rola ta w dzisiejszych czasach często zostaje pominięta. Swoje wystąpienie podsumował życzeniem, „by tworzony przez nas schemat życia społecznego cechował pragnienie współpracy i wzajemnego zrozumienia”.

fot. Paweł Kęska i BP KEP