Jeden z warsztatów poświęcony był tematyce wolności. Był to trzeci warsztat, w którym udział wzięło 38 osób.W spotkaniu oprócz osób zarejestrowanych jako uczestnicy, uczestniczyły dwie grupy ze szkół w Gnieźnie i Witkowie.

Na wstępie prowadzący Przemysław Fenrych powitał wszystkich i wprowadził krótko w tematykę zagadnienia. Nawiązał do pojmowania rzeczywistości wolności, jak wyglądało to kiedyś i jak wygląda to współcześnie. Warto zwrócić uwagę, gdy człowiekowi odbiera się różnego rodzaju wolność, zabrania mu się różnych rzeczy, wtedy staje na wysokości zadania, walcząc za wszelką cenę o tę wolność. Natomiast kiedy posiada już upragnioną wolność, wtedy jego życie znajduje się niestety często w stanie zniewolenia.

Grupa ze szkoły w Witkowie wyświetliła przygotowany film zawierający dyskusje młodych ludzi w odpowiedzi na postawione pytanie: Czym jest wolność? Odpowiedzi były różne. W formie ankietowanej zawartej na prezentacji multimedialnej młodzi uczniowie ze szkoły w Gnieźnie próbowali wykazać: jak pojmowana jest wolność w rozumieniu Polaków? Podobnie jak w poprzednim przypadku odpowiedzi były różne. Prowadzący podsumowując pierwszą część w formie burzy mózgów poprosił, aby uczestnicy powiedzieli skojarzenia z terminem wolność. Wolność według nich to m.in. wybór, radość, ryzyko, indywidualizm, konsekwencja, możliwość, decyzja, swoboda, odpowiedzialność.

W drugiej części warsztatu miała miejsce gra zatytułowana Flotylla Kutrów Rybackich. Uczestnicy byli podzieleni na grupy, a każda grupa to kuter rybacki.  Każda z sześciu grup miała za zadanie złowić określoną liczbę ryb na oceanie. W zależności od obliczeń i zastosowanej strategii raz można ułowić więcej, a raz mniej. Jednak gra w kilku rundach zaczęła zmierzać ku postawieniu pytania: dlaczego niektóre kutry nie mogą ułowić ani jednej ryby? Gdy problem  z czasem narastał, prowadzący zaczął podkreślać, iż gra ma charakter społeczny. Wszyscy przestrzegali określonych zasad uprzednio zaprezentowanych. Jednak w zasadach nie było zakazu współpracy między grupami.. Gra doprowadziła uczestników do wyciągnięcia pewnych wniosków z konkretnych porażek. Stwierdzono, że skupiono się za bardzo na pracy w określonych grupach, a nie między grupami, jak również chciano wszystko zgarnąć dla swojej grupy, aby zwyciężyć, trzymając się mocno regulaminu, zamiast podzielić się z innymi określonym dobrem. To pokazało grupie różne oblicza wolności, jaka panuje na co dzień w ludzkich mechanizmach. Postawiono na podstawie tego tezę: Jak człowiek może radzić sobie z wolnością i wykorzystywać ją dla niesienia dobra innym? W ożywionej dyskusji na forum, jak i pracy w grupach wyłoniono kilka z pośród wielu stwierdzeń dotyczących ludzkiej wolności:

  • Użyteczna wolność wymaga odwagi podejmowania decyzji.
  • Radość z dobra innych ludzi jest źródłem wolności.
  • Trzeba mieć prawdziwy obraz rzeczywistości i samych siebie, aby odpowiednio dobrać działania  i wykorzystać wolność.
  • Wolny nie będziesz sam, ale z kimś.
  • Wolność dekalogu.
  • Ograniczeniem mojej wolności jest dobro drugiego człowieka

Wolność jest źródłem radości, gdy prowadzi do zwiększenia dobra wspólnego.

Te i wiele innych stwierdzeń na temat wolności wyrazili uczestnicy tego warsztatu. Spotkanie było bardzo żywe i dynamiczne. Wszyscy uczestnicy grupy byli zaangażowani w pracę nad poleconym tematem. Myślę, że dotknięte problemy i wyciągnięte wnioski z tego warsztatu nad tym tematem na długo zapadną w naszą pamięć, by wspólnie pracować w Polsce i Europie nad prawidłowym pojęciem wolności, jak i jej przeżywaniem.

 

Kleryk Hubert Staszak z Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.