W warsztacie oprócz 38 osób zarejestrowanych jako uczestnicy, udział wzięły dwie grupy ze szkół w Gnieźnie i Witkowie. Na wstępie prowadzący Przemysław Fenrych powitał wszystkich i wprowadził krótko w tematykę zagadnienia. Nawiązał do pojmowania rzeczywistości wolności, jak wyglądało to kiedyś i jak wygląda to współcześnie. Gdy człowiekowi odbiera się różnego rodzaju wolność, zabrania się mu różnych rzeczy, wtedy człowiek staje na wysokości zadania walcząc za wszelką cenę o tę wolność. Natomiast kiedy posiada już upragnioną wolność, wtedy jego życie znajduje się często w stanie zniewolenia.

Grupa ze szkoły w Witkowie wyświetliła przygotowany film zawierający dyskusje młodych ludzi w kwestii: :Czym jest wolność?”. Uczniowie ze szkoły w Gnieźnie z kolei próbowali wykazać jak pojmowana jest wolność w rozumieniu Polaków. W obu przypadkach spektrum odpowiedzi było naprawdę szerokie. Podsumowując pierwszą część warsztatu prowadzący poprosił o podanie skojarzeń z terminem wolność. I tak wolność okazała się tożsama m.in. z wyborem, radością, ryzykiem, indywidualizmem, konsekwencją, możliwością, decyzją, swobodą, odpowiedzialnością.

W drugiej części warsztatu miała miejsce gra zatytułowana Flotylla Kutrów Rybackich. Uczestnicy byli podzieleni na sześć grup, które były załogami kutrów rybackich. Każda grupa miała za zadanie złowić określoną liczbę ryb na oceanie. W zależności od obliczeń i zastosowanej strategii raz można ułowić więcej, innym razem mniej tych ryb. Jednak gra w kilku rundach zaczęła zmierzać ku postawieniu pytania: dlaczego niektóre kutry nie mogą złowić ani jednej ryby? Gdy problem z czasem narastał, prowadzący zaczął podkreślać, iż gra ma charakter społeczny. Wszyscy przestrzegali uprzednio zaprezentowanych określonych zasad. Jednak w zasadach tych nie było zakazu, by grupy nie mogły ze sobą współpracować. Gra doprowadziła uczestników do wyciągnięcia wniosków z konkretnych porażek. Stwierdzono, że skupiono się zbyt na pracy w określonych grupach, a nie między grupami, jak również chciano wszystko zgarnąć dla swojej grupy, aby zwyciężyć, trzymając się mocno regulaminu, zamiast podzielić się z innymi określonym dobrem. To pokazało grupom różne oblicza wolności, jaka panuje na co dzień w ludzkich mechanizmach. Postawiono na tej podstawie tezę: Jak człowiek może radzić sobie z wolnością i wykorzystywać ją dla niesienia dobra innym? W ożywionej dyskusji na forum, jak i pracy w grupach wyłoniono kilka z pośród wielu stwierdzeń dotyczących ludzkiej wolności:

1.Użyteczna wolność wymaga odwagi podejmowania decyzji.

2.Radość z dobra innych ludzi jest źródłem wolności.

3.Trzeba mieć prawdziwy obraz rzeczywistości i samych siebie, aby odpowiednio dobrać działania  i wykorzystać wolność.

4.Wolny nie będziesz sam, ale z kimś.

5.Wolność dekalogu.

6.Ograniczeniem mojej wolności jest dobro drugiego człowieka.

  1. Wolność jest źródłem radości, gdy prowadzi do zwiększenia dobra wspólnego.

Te, jak i wiele innych stwierdzeń na temat wolności wyrażali uczestnicy tego warsztatu. Spotkanie było bardzo żywe i dynamiczne. Wszyscy uczestnicy grupy byli zaangażowani w pracę nad poleconym tematem.