WOLNI DO POJEDNANIA – SESJA PLENARNA

Wrz 22, 2018 by bartek in  aktualności

Drugim spotkaniem odbywającym się w auli I LO była dyskusja pt. „Wolni do pojednania”. W gronie zaproszonych gości znaleźli się: ks. dr Manfred Deselaers (Oświęcim), o. dr Gieorgij Koczetkow (Moskwa), o. dr Gieorgij Kowalenko (Kijów) oraz dr Jörg Lüer (Berlin). Rozmowę prowadziła Marta Titaniec (Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie).

Pierwsze pytanie zostało skierowane do rozmówcy z Moskwy: Czy możemy pokutować za nieswoje winy? „Organizujemy akcję, którą nazywamy modlitwą pamięci” – powiedział. Ofiary tragedii narodowych są wspominane w państwie poprzez odczytywanie nazwisk z dopowiedzeniem „Nie przebaczymy!”. My chcemy nadać tym wydarzeniom chrześcijański sens – dopowiada ojciec Koczetkow. „My nie mówimy o tym, że nie wybaczymy”. Swoją akcję nazywają modlitwą pamięci.

Odbywa się ona na ulicach i placach wielu miast, gdzie modlą się za wszystkich – „nie wybieramy i nie osądzamy ofiar, które straciły życie w systemie bezprawia, nawet jeżeli ktoś zajmował się pracą w NKWD czy KGB”. Odczytują nazwiska wszystkich, ponieważ nie ma być to miejsce dla ludzkich osądów i – jak podkreślił ojciec Gieorgij – to Bóg będzie sądził tych, którzy zabijali i torturowali.

Duchowny prawosławny został zapytany o to, co najbardziej utkwiło w jego pamięci. „Ludzie przychodzą z ulicy i stają w kolejce tam, gdzie przeprowadzamy modlitwę. To bardzo wzruszające, bo przychodzi młodzież, a ludzie starsi odczytują nazwiska swoich bliskich. Opowiadają o swoich krewnych, czasem przynoszą zdjęcia. Przychodzi człowiek i prosi o wybaczenie, ponieważ miał w rodzinie kata. Mógłby przyjś

i powiedzieć: to nie ja zabijałem.” Należy jednak pamiętać, że „oni rozumieją, że nie są tylko genetycznie związani, ale że jest pewien duch przekazywany z pokolenia na pokolenie.” Na koniec podsumował: „Kiedy przychodzi człowiek w duchu pokuty i prosi o wybaczenie za przodka to wywiera ogromne wrażenie”.

Kolejnym poproszonym o odpowiedź był dr Jörg Lüer. Zapytany o to, co dla ciebie jest najtrudniejsze i co pozwala podejmować trud pracy, odpowiedział: „Nasza komisja Iustitia et Pax po okresie refleksji nt. przemocy w naszych społeczeństwach doszła do wniosku, że musimy się zorganizować i stworzyć proces uczenia się. Nie chodzi o to, by jechać do kraju i pomóc im, ale by był to proces uczenia się obu stron”. Dodał także, że organizacja stara się dzielić doświadczeniem, przez co lepiej można zrozumieć to, co się zdarzyło.

Według niego najtrudniejsza jest aktywna cierpliwość, która pokazuje że leczenie ran wymaga czasu. „Miewam pokusę, by osądzać innych. To bardzo łatwe powiedzieć kto jest dobry a kto zły. Jednak życie nie jest czarno białe”. Wspomniał także, że jeżeli chcemy działać na rzecz pojednania to nie możemy śpiewać piosenek o pokoju, ale trzeba jechać tam, gdzie nie jest przyjemnie i komfortowo, wtedy wiemy,że jesteśmy w odpowiednim miejscu.

Ojciec Kowalenko został zapytany o to, co cerkiew może zaoferować Ukraińcom przez otwarte prawosławie. „Nadzieja na demokratyzację kraju budzi także popyt na otwartość Kościoła”. Wspomniał, że wspólnoty religijne są bardzo zamknięte oraz że postępuje fala konserwatyzmu i zamknięcia. „Zaczęliśmy mówić o tym, że prawosławie powinno być otwarte, a to element naszej tożsamości”.

Ks. dr Manfred Deselaers, który na co dzień mieszka w Oświęcimiu, został zapytany co światu dała lekcja o Auschwitz, skoro dalej otaczają nas wojny. Kapłan zaznaczył, że ludzie różnie łączą się z tym miejscem i wydarzeniem – jako ofiary lub sprawcy. „Ale to pokolenie zniknie i będzie to miejsce, które coraz bardziej szokuje. „Ci, którzy to organizowali w dużej mierze byli ochrzczeni. Co stało się z chrześcijaństwem w naszym kraju i Europie, że to było możliwe? Jako rachunek sumienia, mamy skarb doświadczenia chrześcijaństwa po stronie ofiar”. Według niemieckiego kapłana leczenie po Auschwitz to sprawa relacji zranionych ludzi, musimy to robić razem. „Musimy odbudować zaufanie, a nie tylko być poprawnym politycznie” – powiedział.

Ojciec Koczetkow został także zapytany o odrodzenie człowieka, które jest jednym z założeń prowadzonego przez niego bractwa.

„Ten program nie został sformułowany z ideologicznych pozycji, ale aby najwięcej królował duch chrześcijański. To trwa powoli, ciężko by wyglądało to inaczej, ale ten program jest bardzo ważny”. Dla niego zasadniczym działaniem jest ustalenie w społeczeństwie rosyjskim norm moralnych i duchowych. „Z łatwością znajdujemy wspólny język z ludźmi. To nie tak, że ci ludzie są zaprogramowani przez ideologię – oni oczekują takich działań” – dodał.

Jednym z tematów dyskusji było także polsko-niemieckie pojednanie, o które został zapytany dr Jörg Lüer. Czego dzisiaj potrzebujemy w kontekście wzrostu nastrojów nacjonalistycznych po obu stronach, nieufności oraz jak budować dzisiaj to pojednanie – zapytała moderująca spotkanie. „Pierwsza rzecz to trzymać się razem, zadawać pytania ale też rozumieć się lepiej. Musimy brać pod uwagę nasze międzypaństwowe relacje. Najważniejsze jest to, by budować i polepszać stosunki”.

Wśród pytań z publiczności pojawiło się jedno dotyczące pojednania między narodami ukraińskim i rosyjskim. „Na początku października spotkamy się w Kijowie i będziemy mówili o Cerkwi i wojnie – podejmujemy ten temat i staramy się zająć pewne stanowisko, ponieważ sam Chrystus mówił o błogosławionych, którzy czynią pokój” – powiedział ojciec Kowalenko. Z kolei niemieccy dyskutanci zapytani zostali o to, czy mówienie o winie nazistów nie zakrywa odpowiedzialności niemieckiej. „Nie ma żadnej wątpliwości, była to zbrodnia zorganizowana przez państwo niemieckie, a odpowiedzialność spada na to społeczeństwo” – podkreślił dr Jörg Lüer.

Zaproszenie na konferencję prasową 21.06.2018

Cze 11, 2018

Katolicka Agencja Informacyjna zaprasza na konferencję prasową przed XI Zjazdem Gnieźnieńskim „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa” 21-23 IX 2018.

Konferencja odbędzie się: 13 czerwca (środa), godz. 11.00
w siedzibie Kurii Metropolitalnej Gnieźnieńskiej, ul. Jana Łaskiego 7 w Gnieźnie.
udział wezmą:
– Ks. Abp Wojciech Polak – Prymas Polski
– Tomasz Budasz – Prezydent Miasta Gniezno
– Beata Tarczyńska – Starosta Powiatu Gniezno
– Marta Titaniec – Wiceprezes Fundacji Św. Wojciecha Adalberta, Przewodnicząca – Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
– Marcin Przeciszewski – Prezes KAI, Przewodniczący Komisji Medialnej
Podczas konferencji zostanie przedstawiony aktualny program Zjazdu oraz warunki akredytacji. Prosimy o potwierdzenie obecności: sekretariat@ekai.pl

ZAPIS KONFERENCJI PRASOWEJ

Kwi 18, 2018

11 kwietnia 2018 w siedzibie KAI odbyła się konferencja prasowa otwierająca rekrutację na XI Zjazd Gnieźnieński.

W konferencji wzięli udział:

MIŁOŚĆ OJCZYZNY. MIĘDZY PATRIOTYZMEM A EGOIZMEM NARODOWYM

Wrz 22, 2018

W następnej debacie w auli IKE UAM w Gnieźnie uczestniczyli: Michał Drozdek, Marek Jurek, prof. Waldemar Łazuga, prof. Paweł Śpiewak oraz ks. prof. Alfred Wierzbicki. Spotkanie moderował Przemysław Fenrych. Dyskutanci podjęli zagadnienie: „Miłość ojczyzny. Między patriotyzmem a egoizmem narodowym”.