Sesja zatytułowana Wiara czyli wolność rozpoczęła się od pieśni „Czego chcesz od nas Panie” wykonanej przez scholę dominikańską działającą przy klasztorze św. Dominika na warszawskim Służewie.

Konferencję wygłosił specjalny gość kard. Luis Antonio Tagle, arcybiskup Manili, przewodniczący Caritas Internationalis: „Przeżywamy podwójny jubileusz. Z jednej strony jubileusz 1050. rocznicy chrztu Polski i Jubileusz Miłosierdzia. Każdy jubileusz jest okazją, by powrócić do źródła. W przypadku Polski jest to chrzest.”

Kardynał podkreślił, że jest wielu ludzi, którzy zadają sobie pytanie: czy wiara rzeczywiście może wyzwalać? „Wiara i wolność spotykają się w Chrystusie. Nowy Testament pokazuje wiele tekstów, w których wiara i wolność idą razem w doświadczeniu Chrystusa. To Jezus jest tym, który daje prawdziwą wolność. Wiara to relacja miłosna z Chrystusem, dzięki wierze jestem uwolniony, oczyszczony.” – mówił.

Poprosił również każdego z uczestników, by zadał sobie pytanie o to, czy docenia, jaką wartość ma chrzest. „Czy czuję się wolny, radosny, szczęśliwy, bo jestem ochrzczony? Ludzie dziś są sfrustrowani, zmęczeni, są jak owce bez pasterza. To my musimy zapalić ich radością wiary.” Zwrócił się także do osób duchownych, by emanowały radością Chrystusa, by było widać w nich szczęście płynące z bycia we wspólnocie ochrzczonych.

Swoje świadectwo wygłosiła także dr Małgorzata Wałejko, pedagog, wykładowca akademicki, żona, matka i świecka dominikanka, która mówiła o osobistym doświadczeniu Boga. „Pana Jezusa nie interesują moje upadki, moja moralność, On tę sprawę w pewnym sensie już załatwił. Oddał siebie. Czego zatem oczekuje Jezus? Aby przyjąć Jego miłość”.

Ze względu na pogarszający się stan zdrowia, nie przyjechał ks. Jan Kaczkowski, który był jednym z prelegentów w tym panelu. Jednak zgromadzeni mogli obejrzeć krótką wypowiedź księdza, nagraną specjalnie na tę okazję. Podkreślił, jak ważną rolę pełni wiara w życiu społecznym i zaznaczył, że chrześcijaństwo, które „knebluje” byłoby zaprzeczeniem siebie. Wiara natomiast daje poczucie wolności i godności osobie ludzkiej.

Następnie świadectwo swojego życia powiedział Tomasz Budzyński, wokalista rockowy, malarz i poeta. „Usłyszałem Dobrą Nowinę, że Bóg kocha złego. Czyli kogo? Mnie! Przez 30 lat tego nie słyszałem, że Bóg ciebie kocha, że Jezus oddał życie, konkretnie za ciebie. Chrystus w Kościele został zasłonięty, nie widać Go. Widać przykazania – niewola prawa. Kościół ma mówić Dobrą Nowinę ubogim, złym, biednym. Nam. Jestem kochany, więc mogę kochać.” – podkreślał.

Goście odpowiadali również na pytania zadawane przez publiczność.