Warsztaty chrześcijańskiej wolności

WARSZTATY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WOLNOŚCI
podczas X Zjazdu Gnieźnieńskiego

Warsztaty Chrześcijańskiej Wolności – spotkania w małych grupach (do 25 osób) – odbędą się w piątek, 11 marca 2016 r., i w sobotę, 12 marca 2016 r., w godzinach 17.00-18.45.
UWAGA: Warsztat „Wolność wobec obcych i odczuwanych jako zagrożenie” trwa dwa dni – zaczyna się w piątek i jest kontynuowany w sobotę.

 

PIĄTEK i SOBOTA, 11–12 marca 2016 r., godz. 17.00–18.45

 

WARSZTAT PIERWSZY

WOLNOŚĆ WOBEC OBCYCH I ODCZUWANYCH JAKO ZAGROŻENIE

W X wieku przyszli do nas obcy ludzie z nową, dziwną i niezrozumiałą wiarą…
Mówi się o zagrożeniu laicyzacją i islamizacją Europy. Jaka ma być odpowiedź wolnego chrześcijanina?
Prowadzenie: dr Maria Rogaczewska

Maria Rogaczewska – dr socjologii, absolwentka studiów MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania, asystent naukowy w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórczyni Projektu Społecznego 2012, obecnie współzarządza Centrum Wyzwań Społecznych UW. Projektowała, wdrażała i ewaluowała wiele projektów badawczych w obszarze rozwoju lokalnego, partycypacji, partnerstw lokalnych, promocji sportu i zdrowia, socjologii młodzieży. Współtworzyła wiele inicjatyw (m.in. Kongres Obywatelski w Polsce, Projekt Społeczny 2012, eCo-Solving, Pracademia), członkini Zespołu Laboratorium „Więzi” i redakcji kwartalnika „Więź”.

 

PIĄTEK – 11 marca 2016, godz. 17.00-18.45

 

WARSZTAT DRUGI

WOLNOŚĆ LIDERA I WOLNOŚĆ Z LIDEREM

Mieszko I podjął decyzję za Naród…
Jaki rodzaj przywództwa ogranicza wolność, jaki wyzwala?
Prowadzenie: Katarzyna Czayka-Chełmińska

Katarzyna Czayka-Chełmińska – psycholog, trenerka umiejętności społecznych, mediatorka rodzinna. Wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów. Zajmuje się przywództwem lokalnym, prowadząc od 2005 roku Program Liderzy Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest współautorką stosowanej w nim metodologii tutoringu – indywidualnego wspierania w rozwoju liderów społecznych.

WARSZTAT TRZECI

WOLNOŚĆ, GDY WSZYSTKO WOLNO

W jaki sposób kształtować swoją i wspólną wolność, gdy „zabrania się zabraniać”? Jak w nieokiełznanej wolności nie zgubić tego, co naprawdę ważne?
Prowadzenie: Przemysław Fenrych

Przemysław Fenrych – trener i ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, specjalizuje się w dziedzinie komunikacji społecznej, budowy społeczeństwa obywatelskiego, kształci trenerów prowadzących edukację dorosłych metodami interaktywnymi. Realizuje projekty w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Tunezji. P.o. dyrektora szczecińskiego Centrum Szkoleniowego FRDL, członek założyciel Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, członek założyciel i wieloletni prezes Szczecińskiego Klubu Katolików.

WARSZTAT CZWARTY

WSPÓŁCZESNA PARAFIA – WSPÓLNOTA LUDZI WOLNYCH

Chrzest Polski to początek tworzenia lokalnych wspólnot chrześcijańskich,  a w dalszej perspektywie – parafii.
Co we współczesnej parafii nas cieszy, co martwi, co czyni obojętnymi? Jak budować nowy początek we wspólnocie parafialnej?
Prowadzenie: ks. dr Janusz Giec

Ks. dr Janusz Giec – teolog, wykładowca w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, proboszcz parafii pw. św. Ottona z Bambergu w Szczecinie.

WARSZTAT PIĄTY

UKRAIŃCY, WIETNAMCZYCY, SYRYJCZYCY – WOLNOŚĆ W SPOTKANIU KULTUR I SYSTEMÓW WARTOŚCI

1050 lat chrześcijaństwa w Polsce to ciągła wymiana doświadczeń ludzi i społeczności bardzo różnych. Gościnność i tolerancja to przedmiot naszej dumy.
Co tym wartościom zagraża dzisiaj? Jak te postawy budować wobec współczesnych wyzwań?
Prowadzenie:  Krzysztof Stanowski
Ekspert: dr Jörg Lüer

Krzysztof Stanowski – prezes Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej. W latach 2007-2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pierwszy Naczelnik Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wieloletni prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji. Doświadczony trener, autor programów szkoleniowych i publikacji poświęconych edukacji obywatelskiej i pracy organizacji pozarządowych. Wieloletni członek Steering Committee of World Movement for Democracy oraz członek Komitetu Wykonawczego Grupy Zagranica. Współautor ustawy o współpracy rozwojowej, współinicjator utworzenia European Endowment for Democracy.
Dr Jörg Lüer – wiceprzewodniczący Zarządu Fundacji Maksymiliana Kolbego. Kierownik berlińskiego biura Komisji Justitia et Pax niemieckiego episkopatu. Wchodzi w skład Rady Fundacji na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Studiował historię najnowszą, teologię katolicką i politologię.


WARSZTAT
SZÓSTY

ABYŚCIE BYLI JEDNO… PRZEBACZENIE I POJEDNANIE WYZWANIEM DLA DZISIEJSZEGO POLSKIEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA

1050 lat chrześcijaństwa w Polsce to karty w większości piękne. Ale czy wszystkie? Czy wszystko umiemy sprawiedliwie ocenić? W jaki sposób przeciwstawiać się podziałom, jak budować autentyczną solidarność, która jest oparta na pojednaniu, a nie „zamiataniu pod dywan”?
Prowadzenie: Monika i Marcin Gajdowie

Monika i Marcin Gajdowie – ona: pedagog ogólny i specjalny, choreoterapeutka; on: lekarz, teolog, akolita w trakcie formacji do święceń diakonatu; oboje: terapeuci, rekolekcjoniści, autorzy książek o wychowaniu i rozwoju człowieka. Założyciele Fundacji Theosis, której celem jest wspieranie działań na styku psychologii i duchowości, w tym promocja Chrześcijańskiej Terapii Integralnej (metody terapii praktycznie uwzględniającej duchowość chrześcijańską w pracy z pacjentem).

WARSZTAT SIÓDMY

WOLNOŚĆ W SYTUACJACH GRANICZNYCH – W DEPRESJI, BIEDZIE, CHOROBIE, PATOLOGICZNYM OTOCZENIU

Łatwo czuć się wolnym w sytuacji komfortowej…
Co oznacza bycie wolnym, gdy wydaje się, że wszystko wokół zniewala, że los nie daje szans na wybór?
Prowadzenie: Ewa Kusz

Ewa Kusz – psycholog, seksuolog, terapeutka. Wicedyrektor Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum. Absolwentka studiów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Dwukrotnie uczestniczyła jako świecka audytorka w Synodzie Biskupów (2008 i 2012). Należy do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i Zespołu Laboratorium „Więzi”. Prowadzi gabinet psychologiczny w Katowicach. Mieszka w Tarnowskich Górach.

WARSZTAT ÓSMY

NIE MA WOLNOŚCI BEZ SOLIDARNOŚCI!

Było takie piękne hasło 35 lat temu…
Co się stało z polską solidarnością? Co ją niszczy? Jak ją odbudować, wzmacniać, rozwijać?
Prowadzenie: Zofia Fenrych, o. Maciej Biskup OP

Zofia Fenrych – historyk, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, zajmuje się popularyzacją historii najnowszej wśród dzieci i młodzieży, prowadzi badania naukowe związane z historią Kościoła i młodzieży w PRL.
Maciej Biskup OP – dominikanin, wyświęcony w 1998 r. Ukończył Kolegium Filozoficzno-Teologiczne w Krakowie i studia doktoranckie z teologii dogmatyczno-fundamentalnej na UAM w Poznaniu. Pełnił m.in. funkcje magistra braci nowicjuszy i studentów oraz redaktora naczelnego oficyny „W drodze”. Wykłada w Studium Chrześcijańskiego Wschodu w Warszawie. Od 2013 r. przeor i proboszcz parafii św. Dominika w Szczecinie. Autor książek: „Ocalić w sercu”  i „Zaskoczony wiarą. Między Jerychem a Jerozolimą”.

 

SOBOTA – 12 marca 2016, godz. 17.00-18.45

 

WARSZTAT DZIEWIĄTY

DLACZEGO MAŁŻEŃSTWO, A NIE LUŹNE ZWIĄZKI?

Jakie działania w sferze edukacji, komunikacji społecznej, samoorganizacji społeczeństwa, prawa mogą umocnić polskie małżeństwa i zapewnić wzrost zaufania do instytucji małżeństwa?
Prowadzenie: Paweł Woliński

Paweł Woliński – prezes Fundacji Mamy i Taty, członek zarządu Związku Dużych Rodzin 3+, ojciec czwórki dzieci.

WARSZTAT DZIESIĄTY

BIAŁORUSINI, UKRAIŃCY I POLACY: BUDOWANIE NOWEGO OTWARCIA

Dobra wiadomość: wg sondaży Polacy są ulubioną nacją Ukraińców; zła wiadomość: antyukraińskie resentymenty Polaków wzmacniane są przez prorosyjskich „trolli”.
Co robić, czego unikać, aby zbudować trwałe dobre relacje polsko-ukraińskie?
Prowadzenie: Mikołaj Łuczok OP, Andrij Nieczyporuk

Mikołaj Łuczok OP – dominikanin, duszpasterz akademicki w Rosji i na Ukrainie od ponad 12 lat.
Andrij Nieczyporuk – prezes zarządu Towarzystwa Lwa ze Lwowa (gł. kierunki działalności: procesy demokratyzacji, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie inicjatyw demokratycznych, edukacja obywatelska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej). Ekspert i doradca w zakresie rozwoju organizacyjnego, zarządzania projektami, monitoringu i oceny oraz rozwoju współpracy międzynarodowej. Przeprowadził ponad 600 seminariów edukacyjnych i szkoleń dla organizacji pozarządowych, władz lokalnych, nauczycieli i wychowawców na Ukrainie oraz w innych krajach Europy i Azji.

WARSZTAT JEDENASTY

WSPIERANIE UKRAIŃSKIEJ WOLNOŚCI

Wojna na wschodzie to tylko jedna z barier wolności…
W jaki sposób najskuteczniej wspomagać ukraińską wolność?
Prowadzenie: Krzysztof Stanowski, Wojciech Surówka OP

Krzysztof Stanowski – prezes Zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej. W latach 2007-2011 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Pierwszy Naczelnik Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wieloletni prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji. Doświadczony trener, autor programów szkoleniowych i publikacji poświęconych edukacji obywatelskiej i pracy organizacji pozarządowych. Wieloletni członek Steering Committee of World Movement for Democracy oraz członek Komitetu Wykonawczego Grupy Zagranica. Współautor ustawy o współpracy rozwojowej, współinicjator utworzenia European Endowment for Democracy.
Wojciech Surówka OP – dominikanin, teolog, dyrektor Instytutu św. Tomasza z Akwinu w Kijowie. Interesuje się teologią prawosławną i współczesną filozofią.

WARSZTAT DWUNASTY

„BEZ PŁACENIA ZA WINO I MLEKO” – ODKRYĆ BOGA EWANGELII

Chrześcijańskiej wolności zagraża fałszywy przekaz dotyczący obrazu Boga i Jego oczekiwań. W jakich obszarach i jakimi metodami przedstawiać chrześcijaństwo jako uszczęśliwiającą relację, której skutkiem jest moralność (a nie odwrotnie!)?
Prowadzenie: dr Małgorzata Wałejko, Piotr Żyłka

Małgorzata Wałejko – pedagog i teolog, wykładowca akademicki, publicystka. Prowadzi wykłady i warsztaty dla młodzieży z zakresu duchowości i życia chrześcijańskiego. Autorka książki „Listy w butelce” (W drodze 2013) i współautorka „Razem czy osobno?” (ze Zbigniewem Nosowskim, W drodze 2010). Prywatnie żona i mama trójki urwisów oraz świecka dominikanka. Od kilku lat prowadzi blog Abandon na stronie dominikanie.pl.
Piotr Żyłka – chrześcijański dziennikarz, redaktor naczelny portalu Deon.pl. Autor projektu faceBÓG oraz polskiego profilu papieża Franciszka. W 2015 roku ukazała się jego książka „Życie na pełnej petardzie” – zapis rozmowy z ks. Janem Kaczkowskim. Laureat dziennikarskiej nagrody „Ślad”.

WARSZTAT TRZYNASTY

WIELE POCZĄTKÓW MA ŻYCIE. JAK, BĘDĄC WOLNYM, DOBRZE ZACZYNAĆ?

Tytuł Zjazdu „Europa nowych początków” przypomina, że także w codzienności ciągle zaczynamy od nowa (zmiana szkoły, pójście na studia, do pracy, małżeństwo, narodziny dziecka, wdowieństwo… ) Czy są jakieś ogólne zasady „dobrego zaczynania”? Jak tworzyć warunki dobrych początków, czego unikać?
Prowadzenie: Anna Bentyn

Anna Bentyn doświadczony pedagog, także doradca metodyczny pedagogów i wychowawców świetlic z Gniezna, na co dzień pracuje w gimnazjum. Trenerka Fundacji Edukacja dla Demokracji. Posiada doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w ramach PO KL i in. Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej PHRONESIS. Prywatnie córka, matka, babcia.

WARSZTAT CZTERNASTY

WOLNY CHRZEŚCIJANIN MIĘDZY KONSERWATYZMEM A PROGRESYWIZMEM

„Nowe początki” zmuszają do refleksji nad tym, co się zostawia za sobą, prąc do przodu.  Jak budować nową przyszłość, nie rezygnując ze sprawdzonych wartości? Jak iść do przodu, nie potykając się o stare przyzwyczajenia?
Prowadzenie: Jarema Piekutowski
Eksperci: Tomasz Dostatni OP, Dariusz Kowalczyk SJ

Jarema Piekutowski – socjolog, badacz i trener, członek Zespołu Laboratorium „Więzi”, w latach 2011-2014 wiceprezes fundacji Veritas, działającej przy szczecińskim klasztorze dominikanów, prowadzący i organizator debat i sympozjów na styku socjologii, filozofii i duchowości.
Tomasz Dostatni OP – ur. 1964, dominikanin, duszpasterz, publicysta, prezes fundacji „Ponad granicami”. Autor wielu książek, m. in. Zza bramy klasztoru, Przekraczać mury, Złota 9, Duchowe wędrowanie. Ostatnio opracował książkę Kultura Kościół. Kościół na łamach paryskiej „Kultury” w latach 1946 – 2000. Mieszka w Lublinie.
Dariusz Kowalczyk SJ – ur. 1963, jezuita, profesor teologii, wykładowca teologii dogmatycznej, dziekan Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, publicysta. Autor wielu książek. Ostatnio opublikował: Czy Jezus mógł się przeziębić? (2015), Między herezją a dogmatem (2015), W co wierzymy? (2015).

 

WARSZTAT PIĘTNASTY

KULTURA: WOLNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ROZWÓJ

Kultura musi być wolna, tylko taka daje szansę na rozwój, na kolejne dobre początki. Ale czy wolność musi szokować?  Jak tworzyć kulturę, jak w niej uczestniczyć, by efektem był kapitał społeczny? By odświeżała spojrzenie, budowała zaufanie, tworzyła tożsamość, zachęcała do współpracy?
Prowadzenie: Marek Sztark
Ekspert: ks. Andrzej Draguła

Marek Sztark – niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury. Pracuje we Wrocławiu i koordynuje współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska.
Ks. Andrzej Draguła – dr hab. teologii i publicysta. Kieruje Katedrą Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Pełni również funkcję dyrektora Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze. Jest członkiem Rady Naukowej Laboratorium „Więzi” i redakcji kwartalnika „Więź”. Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Autor kilku książek.

WARSZTAT SZESNASTY

CHRZEŚCIJANIN NA WOLNYM RYNKU: PRAKTYKA ŻYCIA I ZARZĄDZANIA

Dyskusja o unikalnych wartościach, jakie wiążą się z chrześcijańskim biznesem. Przykładowe  wartości, o jakich będzie mowa, to: odkrywanie talentów i wspieranie ich; bardziej efektywne wykorzystanie zasobów; społeczna odpowiedzialność biznesu; tworzenie wartościowych miejsc pracy; łączenie pracy z rodziną; uczenie cnót samodyscypliny, oszczędności, gospodarności.
Prowadzenie: Dariusz Kuzara oraz współpracownicy ze Związku Pracodawców Towarzystwo Dzieł CDO Polska: Adam Bijas, Jacek Grzelak, Sławomir Miazek, Agnieszka Strzałkowska.

Dariusz Kuzara – prezydent CDO Polska. Studiował inżynierię biomedyczną na Politechnice Wrocławskiej, inżynierię oprogramowania na Uniwersytecie w Sheffield i zarządzanie na SGH w Warszawie. Od 17 lat związany z branżą IT, realizuje projekty wspierające działanie działów IT lub je transformujące w takich podmiotach, jak międzynarodowe laboratorium fizyki jądrowej CERN w Genewie, kilka spośród największych banków i instytucji finansowych w Polsce, dwie duże firmy telekomunikacyjne oraz największe na rynku przedsiębiorstwa z branży paliwowej. Od 4 lat z sukcesami kontynuuje działalność w ramach własnej firmy Proitcon.

WARSZTAT SIEDEMNASTY

SPOTKANIE ŚPIEWACZE – spotkanie „z innej bajki”

Bezpośrednie doświadczenie mocy tradycyjnej muzyki religijnej
Prowadzenie: Adam Strug

Adam Strug – śpiewak i instrumentalista, poeta, autor piosenek, kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, badacz – zbieracz i praktyk, scenarzysta filmów dokumentalnych. Lider muzycznej kompanii wykonującej jego autorskie piosenki. Pomysłodawca zespołu śpiewaczego „Monodia Polska”, praktykującego polskie pieśni przekazywane w tradycji ustnej. Depozytariusz i popularyzator pieśni polskich przekazywanych od pokoleń wyłącznie w tradycji ustnej.