Prowadzącą warsztat pod nazwą „Wolność w sytuacjach granicznych – depresji, biedzie, chorobie, patologicznym otoczeniu” była terapeutka, psycholog i seksuolog Ewa Kusz, która jest także wicedyrektorem Centrum Ochrony Dziecka przy Akademii Ignatianum. W warsztacie uczestniczyły 42 osoby, wśród nich grupa obcokrajowców z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Słowacji, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej i uczniowie ze szkoły ponadgimnazjalnej.

Uczestnicy wykonywali ćwiczenie, w którym zastanawiali się nad hasłem, co oznacza wolność w sytuacjach granicznych. Odbyła się także pokaz prac – plakatów i prezentacji multimedialnych uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej. Temat prac oscylował wokół pytania: Co oznacza być wolnym, kiedy obecny świat proponuje „wolność” jako zniewolenie? Zostały przytoczone sformułowania takie jak: wolność w chorobie, wolność jako wybór, wolność jako walka – niepoddawanie się,  wolność jako ukazanie prawdy o swojej własnej osobie, człowiek zachowuje wolność w chorobie i pomimo choroby.

Zwrócono również uwagę na podejścia i określenia wolności na przykładzie znanych osób, które doświadczyły aspektu wolności w sytuacji granicznej: św. Jana Pawła II, Nicka Vujcica, Jana Meli, Janusza Świtaja i Anny Przybylskiej.

Uczestnicy mieli za zadanie we wspólnej dyskusji skupić się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie: Czym jest wolność  w twoim rozumieniu? Następnie Ewa Kusz prowadząca warsztat przedstawiła prezentację multimedialną, w której uwzględnione zostały pojęcia sytuacji granicznej, na podstawie K. Jaspersa oraz pojęcia odkrywania sensu –  Frankla. Uczestnicy skupili się na rozumieniu pojęcia wolności chrześcijańskim oraz teistycznym kontra ateistycznym.

Wyciągnięto wnioski, że wolność to świadomość wyboru, kontakt z Bogiem, umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność za nie. Natomiast wolność w kwestiach granicznych jest możliwa poprzez doświadczenie siebie, bezgraniczną ufność Bogu ( w przypadku ludzi wierzących)

Notatkę przygotowali alumni Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie: kleryk Marek Szałkiewicz oraz kleryk Michał Romel.