Warsztat na temat ukraińskiej wolności prowadzili Krzysztof Stanowski prezes zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej oraz o. Wojciech Surówka OP z Instytutu św. Tomasza z Akwinu w Kijowie.

W warsztatach wzięły udział 24 osoby, wśród których była młodzież z Ukrainy, Rosji, Białorusi, ale także prof. Andrij Baumeister, Julia Karpytska, Julia Boiko, Solomiia Shczur, Halyna Hlodz, ponadto uczniowie liceum i nauczyciele.

Na początek przedstawiono ankietę, przeprowadzoną w Zespole Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie wśród 118 uczniów. Z ankiety wynika, że polscy uczniowie są tolerancyjni wobec Ukraińców, uznając, że nie czuliby dyskomfortu sąsiadując z Ukraińcami, lub uznając, że Lwów to historycznie polskie miasto. Jednak powinniśmy uszanować obecne granice. Padło zdanie, że gdyby ankieta była przeprowadzona na starszej grupie wiekowej wynik byłby inny, uznano by naszych sąsiadów za konkurentów w walce o pracę.

Ojciec Wojciech Surówka, od pięciu lat posługuje na Ukrainie jako dyrektor Instytutu. Wyraził opinię, że na Ukrainie jest obecna wolność, ale jest ograniczona, podobnie jak w innych państwach. Rozpoczęła się praca w grupach. W każdej grupie znalazł się jeden gość z Ukrainy, który przedstawiał z jakimi ograniczeniami wolności spotykają się w swojej ojczyźnie. Wśród nich można wyróżnić:

  1. brak zaufania wobec wolontariuszy, prezydenta, rządu (tylko 12% Ukraińców ufa rządowi), jednak pojawia się także coraz więcej otwartości,
  2. strach przed  szybkimi zmianami, otoczeniem, obecny jest kompleks mniejszości. Ukraińcy boją się wyjeżdżać za granicę, nie znają języków obcych, odczuwalny jest brak kreatywności,
  3. szeroko rozumiana korupcja, idąc do lekarza przy niskich zarobkach, ubezpieczenie nie wystarcza do korzystania z usług, najbardziej odczuwa się ją w służbie zdrowia, w świecie oświaty, służbach cywilnych.
  4. Problem edukacji i zjawisko opór, który napotykają uczniowie. Uczy się rzeczy zbędnych, występuje zasada powtarzania pewnych formuł, które przekazuje nauczyciel, nie ma miejsca na kreatywne myślenie, na myślenie samodzielne ucznia. Występują jednak pewne stowarzyszenia zrzeszające uczniów, dorosłych, solidaryzując się.

Na koniec Krzysztof Stanowski podziękował wszystkim zebranym za wzięcie udziału w warsztatach. Zaznaczył, że widocznych jest wiele ograniczeń wolności na Ukrainie, jednak przebywa tam 1, 5 mln uchodźców w okolicach Donbassu i Ługańska. Ukraina to młode skorumpowane państwo, które poradziło sobie jednak z ponad milionem uchodźców. Każdy został przygarnięty, nakarmiony, wyposażony w najpotrzebniejsze środki życiowe. To pokazuje, że ten kraj jest zdolny do rzeczy wielkich.