Prowadzącą warsztat była Katarzyna Czayka-Chełmińska, psycholog, trenerka umiejętności społecznych i mediatorka rodzinna, wiceprezes Fundacji Szkoły Liderów. Wśród 20 uczestników byli: ojciec Mikołaj Petro Łuczok, paulin ze Lwowa, ks. Piotr Szymkowiak, wikariusz parafii katedralnej w Gnieźnie, Raman Abramczuk. przewodnik po Białorusi, Paweł Murawski, wykładowca stosunków międzynarodowych na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Jolanta Kaczmarczyk z Organizacji Pomocy św. Ojca Pio.

Na początku po zapoznaniu się uczestników, prowadząca przedstawiła wstępne zagadnienia prowadzonych warsztatów. Następnie uczestnicy zostali zachęceni do wspólnego zadania integracyjnego oraz wyciągnięcia wniosków i dyskusji na temat zadania.  Dalszy przebieg warsztatów skupiał się na wykładzie podzielonym na dwie części. Pierwsza opierała się na temacie wolności lidera i to czy jego wolność jest ograniczona, a jeśli tak, to co ją ogranicza? Drugim był temat działania, jako lidera w wolności własnej i w udzielaniu tej wolności swoim współpracownikom. Jednym z elementów warsztatów była praca w grupach, w której uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami. Każdy punkt tematu był podparty przykładem osób, zarówno z Polski jak i zza granicy, które stały się znaczącymi liderami w lokalnym oraz globalnym środowisku. Pośród wielu materiałów mających za zadanie wsparcie merytoryczne treści warsztatowych, dużym zainteresowaniem cieszyła się krótka prezentacja filmowa przygotowana przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie.

Celem warsztatów było powiązanie tematu bycia liderem, wolności samego lidera oraz relacji w kontakcie z liderem, rozwijanie swoich zdolności do bycia przywódcą w grupie i opierania tego na wspólnej wolności.

Wykład ze względu na różnorodność osobowości uczestników i ich doświadczeń miał bardzo żywy i interesujący przebieg. Z połączenia wykładu i zaangażowania uczestników powstał pouczający i wielofunkcyjny zbiór informacji i przykładów dla przyszłych liderów, który z pewnością zostanie wykorzystany w przyszłości przez uczestników warsztatów.