Prowadzącymi warsztatów pod nazwą: ,,Abyście byli jedno…Przebaczenie i pojednanie wyzwaniem dla dzisiejszego polskiego chrześcijanina” było szczęśliwe małżeństwo, terapeuci i rekolekcjoniści : Monika i Marcin Gajdowie. W warsztacie uczestniczyło 26 uczestników. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele osób różnych religii począwszy od pastora, pastora baptystycznego dwóch kapłanów katolickich i dwóch kleryków z gnieźnieńskiego seminarium. Osoby w różnym wieku i płci. Większość osób wiązana ze wspólnotą Ruch Światło-Życie oraz osoby związane z różnymi funkcjami w Kościele.

Po przedstawieniu się przez prowadzących, kim są z skąd pochodzą, każdy z uczestników warsztatów także po krótce się przedstawił, po czym jeden z prowadzących zadał pytanie, na które każdy z uczestników miał odpowiedzieć najpierw w swoim sercu. Potem mogli podzielić się na forum swoją refleksją. Później prowadzący przedstawili omówione tezy. Dyskusja na tematy była bardzo żywa i owocna. Jedna z tez, która brzmiała ,,pojednanie a przebaczenie” wprowadziła w głęboką dyskusję uczestników warsztatów. Prowadzący zaproponowali także dwa ćwiczenia, a także następująca po nich dyskusja. Każdy z uczestników mógł zabrać głos. Uczestnicy dzielili się doświadczeniami swojego życia nawiązując do danego tematu. Ćwiczenia dotyczyły przebaczenia i umiejętności pojednania.

Notatkę przygotowali klerycy Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie: Krzysztof Idczak i Piotr Nowicki.