Header Image

s. Eliza Myk OP

Dominikanka. Całe życie zakonne związała z dziećmi niepełnosprawnymi: najpierw jako opiekunka, a po ukończeniu studiów ekonomicznych – także jako menedżer. Koordynatorka budowy nowego Domu Chłopaków w Broniszewicach, przeznaczonego dla chłopców i mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną.