Header Image

prof. Waldemar Łazuga

Profesor doktor habilitowany nauk historycznych, kierownik Zakładu Myśli i Kultury Politycznej w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w historii powszechnej XIX i XX wieku oraz dziejach polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Autor licznych książek i podręczników szkolnych.