Header Image

prof. dr hab. Jerzy Buzek

Chemik, polityk. Profesor nauk technicznych Politechniki Śląskiej. Był działaczem NSZZ „Solidarność”, m.in. przewodniczącym I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981 r. W latach 1997–2001 był premierem rządu RP. Od 2004 r. – eurodeputowany, w latach 2009–2012 był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.