Header Image

prof. Andrzej Nowak

Historyk, sowietolog, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Historii PAN. Założyciel i od 1995 do 2012 r. redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Od 2016 r. członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Laureat licznych nagród i wielu publikacji, m.in. monumentalnych „Dziejów Polski”.