Header Image

prof. Andrzej Nowak

Profesor nauk historycznych, publicysta, sowietolog, były redaktor naczelny dwumiesięcznika historycznego „Arcana”. Profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Jest członkiem Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a także Polsko-Rosyjskiej Komisji Historycznej PAN-RAN; członek Rady przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.