Header Image

dr Paweł Kowal

Polityk, doktor nauk humanistycznych, historyk i publicysta, w latach 2005–2009 poseł na Sejm V i VI kadencji, w latach 2006–2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji, w latach 2011–2014 prezes partii Polska Jest Najważniejsza, od 2013 do 2017 przewodniczący rady krajowej Polski Razem. Specjalizuje się w sprawach polityki wschodniej Polski i Unii Europejskiej.