Header Image

Michał Drozdek

Socjolog zarządzania, filozof społeczny, publicysta. Specjalizuje się w kulturowych i organizacyjnych warunkach produktywności i wydolności firm i instytucji. Prezes Fundacji SPES, wcześniej m.in. doradca prem. Jana Olszewskiego i marsz. Macieja Płażyńskiego, prezes Instytutu Paderewskiego i red. nacz. dwumiesięcznika „Znaki Nowych Czasów”, przedstawiciel Obywatelskiego Projektu Konstytucji NSZZ „S” w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Współorganizator Zjazdów Gnieźnieńskich. Pracuje w NIK, mieszka w Sulejówku, jest dumnym mężem i ojcem czwórki dzieci.