Header Image

Massimiliano Signifredi

Doktor nauk historycznych, wykładowca Uniwersytetu Roma Tre, jego naukowe zainteresowania obejmują historię chrześcijaństwa. Członek Wspólnoty Sant’Egidio, odpowiedzialny za działalność Wspólnoty w Polsce.