Header Image

Marta Titaniec

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego X i XI Zjazdu Gnieźnieńskiego, sekretarz Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, koordynator projektów międzynarodowych, od 2018 roku dyrektor do spraw pomocy humanitarnej i rozwojowej w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W latach 2010-2018 była kierowniczką działu projektów zagranicznych w Caritas Polska. Dodatkowo od 2010 jest współorganizatorką europejskich warsztatów dot. budowania pojednania na bazie przeszłości naznaczonej przemocą, razem z Fundacją św. Maksymiliana Kolbe z Niemiec. Od 2016 roku jest członkinią Rady Programowej Współpracy Rozwojowej przy Ministrze Spraw Zagranicznych, a od 2017 roku członkinią Rady Fundacji „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego i wiceprezesem Fundacji Św. Wojciecha-Adalberta w Gnieźnie. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.