Header Image

abp dr hab. Grzegorz Ryś

Arcybiskup metropolita łódzki. Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski. Doktor habilitowany w dziedzinie historii Kościoła. Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Autor wielu publikacji, m.in. książek: Pobożność ludowa na ziemiach polskich w średniowieczu. Próba typologii, Celibat, Inkwizycja, Droga Światła, Ecce homo, Brat Albert. Inspiracje, Skandal miłosierdzia, Kościelna wiosna, Wiara z lewej, prawej i Bożej strony.