Header Image

ks. dr hab. Waldemar Cisło

Duchowny rzymskokatolicki, doktor habilitowany z zakresu teologii fundamentalnej, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przewodniczący polskiej sekcji Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. krytykę religii i dialog międzyreligijny.