Header Image

Konrad Szymański

Polityk, prawnik oraz publicysta. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.