Header Image

dr Pavol Demeš

- Słowacja

Słowacki niezależny ekspert w zakresie stosunków międzynarodowych i społeczeństwa obywatelskiego. W latach 1991-1992 był ministrem spraw zagranicznych rządu słowackiego. Był dyrektorem bratysławskiego biura fundacji German Marshall Fund of the United States. Obecnie: senior fellow w GMF i członek zarządu European Endowment for Democracy.