Header Image

dr hab. Marek Rymsza

Doktor habilitowany socjologii, kierownik Zakładu Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Instytutem Spraw Publicznych jako ekspert i redaktor naczelny kwartalnika „Trzeci Sektor”. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Był Członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, koordynując prace Sekcji Polityki Społecznej i Rodziny. Obecnie doradca Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wraz z żoną Katarzyną są zaangażowani w ruch duchowości małżeńskiej Equipes Notre Dame.