Header Image

bp dr Krzysztof Zadarko

Biskup pomocniczy diecezji koszalińsko‑kołobrzeskiej, doktor nauk teologicznych w zakresie homiletyki. W ramach Konferencji Episkopatu Polski: delegat ds. imigracji, przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek.