Header Image

abp dr hab. Grzegorz Ryś

- metropolita łódzki

Od 2017 r. arcybiskup metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski. Wcześniej – m.in. biskup pomocniczy krakowski i rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Doktor habilitowany w dziedzinie historii Kościoła. Stały współpracownik „Tygodnika Powszechnego”. Ceniony rekolekcjonista. Autor wielu publikacji, m.in. książek: Pobożność ludowa na ziemiach polskich w średniowieczu. Próba typologii, Celibat, Inkwizycja, Droga Światła, Ecce homo, Brat Albert. Inspiracje, Skandal miłosierdzia, Kościelna wiosna, Wiara z lewej, prawej i Bożej strony.