O 11.30 w Instytucie Kultury Europejskiej rozpoczęła się sesja: Wyzwoleni, ale czy już wolni? Europa Wschodnia 25 lat po rozpadzie ZSRR.

Rozpoczęto ją śpiewem pieśni „Czym się Panu odpłacę”. Natomiast referat wstępny wygłosił
historyk Europy Środkowo-Wschodniej,  prof. Bohdan Cywiński.

Dyskusja panelowa poświęcona została bilansowi odzyskanej wolności. Wzięli w niej udział:
dr Andrij Baumeister z Uniwersytetu Szewczenki w Kijowie, Siergiej Chapnin, publicysta, były redaktor wydawnictwa Patriarchatu Moskiewskiego, dr Kai-Olaf Lang z Fundacji Nauka i Polityka w Berlinie, Agnieszka Romaszewska, dyrektor Biełsat TV, Krzysztof Stanowski, prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Debatę prowadził Przemysław Fenrych z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.