Sobotnia sesja plenarna w auli I Liceum Ogólnokształcącego poświęcona była tematowi relacji kultury i wiary.

Referat wokół tematu Kultura i wiara: jak zszyć rozerwane przymierze? wygłosił ks. bp Michał Janocha, historyk sztuki i pomocniczy biskup warszawski. Duchowny powiedział o grzechu pierworodnym i jego konsekwencjach w życiu, także kulturalnym człowieka:

„Na skutek upadku pierwszych rodziców potrójna więź raju została zerwana: więź z Bogiem (Adam kryje się przed Stwórcą), więź z sobą samym (poczucie wstydu, pęknięcie pomiędzy ciałem i duszą), więź z drugim człowiekiem (Adam obarcza odpowiedzialnością za grzech tę, którą dotąd kochał). Obraz Boży, który człowiek w sobie nosił, zatraca podobieństwo do Stwórcy. Przebogate źródła człowieczej twórczości zostają skażone. W rezultacie kultura tworzona przez człowieka nosi w sobie pęknięcie grzechu pierworodnego. Pozostaje w niej nieustająca tęsknota za Prawdą, Dobrem i Pięknem.”

Kolejnym punktem była dyskusja panelowa, w której goście debatowali wokół pytania: Gdzie jest Bóg we współczesnej kulturze? Wzięli w niej udział:  ks. dr hab. Andrzej Draguła, teolog, reprezentujący Zespół ds. Kompetencji Kulturowych Kościoła NCK, Jakub Lubelski, prozaik, publicysta „Teologii Politycznej”, Tadeusz Sobolewski, krytyk filmowy, a także dr Irina Tatarowa, historyk sztuki. Prowadził ją  Tomasz Królak, dziennikarz Katolickiej Agencji Informacyjnej.