Przemysław Fenrych

Trener i ekspert Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, specjalizuje się w dziedzinie komunikacji społecznej, budowy społeczeństwa obywatelskiego, kształci trenerów prowadzących edukację dorosłych metodami interaktywnymi. Realizuje projekty w Polsce, Ukrainie, Białorusi i Tunezji. P.o. dyrektora szczecińskiego Centrum Szkoleniowego FRDL, członek założyciel Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, członek założyciel i wieloletni prezes Szczecińskiego Klubu Katolików.