PRZEBIEG ZJAZDU

relacja dzień po dniu

Piątek, 11 marca


OTWARCIE ZJAZDU

SESJA PLENARNA: NOWE POCZĄTKI / CO ZROBILIŚMY Z NASZYM CHRZTEM?

godzina 11.30

SESJA PLENARNA: WIARA, CZYLI WOLNOŚĆ

godzina 15.00

WARSZTATY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WOLNOŚCI:

godzina 17.00

 WOLNOŚĆ, GDY WSZYSTKO WOLNO

WOLNOŚĆ W SYTUACJACH GRANICZNYCH – W DEPRESJI, BIEDZIE, CHOROBIE, PATOLOGICZNYM OTOCZENIU

 UKRAIŃCY, WIETNAMCZYCY, SYRYJCZYCY – WOLNOŚĆ W SPOTKANIU KULTUR I SYSTEMÓW WARTOŚCI

 WSPÓŁCZESNA PARAFIA – WSPÓLNOTA LUDZI WOLNYCH

NIE MA WOLNOŚCI BEZ SOLIDARNOŚCI!


WARSZTAT: ABYŚCIE BYLI JEDNO


RACHUNEK SUMIENIA POLSKIEGO CHRZEŚCIJAŃSTWA – EKUMENICZNE NABOŻEŃSTWO W KATEDRZE GNIEŹNIEŃSKIEJ

godzina 20.00

Sobota, 12 marca


SESJA PLENARNA: ODKRYCIE MAŁŻEŃSTWA JEST PRZED NAMI

godzina 9.30SESJA PLENARNA: EKONOMIA BEZ WYKLUCZENIA

godzina 9.30SESJA PLENARNA: KULTURA I WIARA: JAK ZSZYĆ ROZERWANE PRZYMIERZE

godzina 11.30SESJA PLENARNA: WYZWOLENI, ALE CZY JUŻ WOLNI? EUROPA WSCHODNIA 25 LAT PO ROZPADZIE ZSRR

godzina 11.30SESJA: UKRAINA – POLSKA – ROSJA

CZY MOŻLIWE SĄ POKÓJ I POJEDNANIE

godzina 15.00SESJA: CZY MIŁOSIERDZIE MA GRANICE

godzina 15.00


WARSZTATY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WOLNOŚCI

godzina 17.00


WARSZTAT: WOLNOŚĆ LIDERA I WOLNOŚĆ Z LIDEREMWARSZTAT: WSPIERANIE UKRAIŃSKIEJ WOLNOŚCIWARSZTAT: Chrześcijanin na wolnym rynku: praktyka życia i zarządzaniaWARSZTAT: Kultura; wolność, odpowiedzialność, rozwójKoncert Muzyka nowych początków

godzina 20.00

 


Niedziela, 13 marca


SESJA: CHRZEŚCIJANIE W OCZACH INNYCH

godzina 9.30SESJA: OTWARTE DRZWI KOŚCIOŁA

godzina 10.30Przesłanie X Zjazdu Gnieźnieńskiego

godzina 12.00

 Msza Święta na zakończenie X Zjazdu Gnieźnieńskiego

godzina 13.00