Header Image

Warsztaty chrześcijańskiej nadziei

„Warsztaty chrześcijańskiej nadziei” to podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego chwila oddolnego tworzenia i integracji uczestników Zjazdu. Dwie godziny w piątek i dwie w sobotę to łącznie 22 tematy, to każdego dnia 11 równolegle pracujących grup starających się interaktywnie odpowiadać na warsztatowe pytania.
Po godzinach wchłaniania informacji i propozycji usłyszanych na salach plenarnych będzie to czas wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie „co z tym zrobić”? Co mogę ja, co możemy my? Jak każdy z nas myśli na dany temat, jak możemy różnorodne myślenie w dialogu i wspólnym działaniu połączyć?
Każdy z warsztatów prowadzą fachowcy w danej dziedzinie, którzy będą wprowadzać w temat, organizować interaktywną pracę, podsumowywać. Tworzyć warsztat będą wszyscy, a rolą prowadzącego będzie umożliwienie skorzystania z mądrości i życiowego doświadczenia każdego z uczestników warsztatu. 
Rezultaty warsztatowej pracy będą natychmiast prezentowane na tablicach podczas Zjazdu, a zaraz po nim na stronie internetowej Zjazdu. 

PIĄTEK, 21 września 2018 r., godz. 17:00 – 18:45 (Część I)

Warsztat I. Jak być polskim patriotą, a zarazem solidarnym Europejczykiem?
Czy jest jakieś miejsce pomiędzy nacjonalizmem zatrącającym o szowinizm a obojętnością na los własnego narodu? Jak na co dzień budować polskość, która nie jest przeciw nikomu, jak być równocześnie dobrym Polakiem i dobrym Europejczykiem?
Trener: Przemysław Fenrych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Szczecin)
Warsztat II. Radość przeżywania niepodległości – razem z sąsiadami
Stulecie odzyskania niepodległości świętujemy nie tylko my, także inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Jak wspólnie (a nie przeciw sobie) przeżywać niepodległość wywalczoną przed laty w konflikcie z sąsiadami (kosztem sąsiadów)
Trener: Krzysztof Stanowski, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, Urząd Miasta Lublin
Warsztat III. Wolność między szacunkiem dla człowieka i prawem pełnego wyrażania siebie
Szokowanie – czy budzi nadzieję? Wolność w kulturze – czy ma granice? Jak je określać? Jak ich bronić?
Trener: Maciej Omylak, Centrum Myśli Jana Pawła II. Instytucja Kultury m.st. Warszawy 
Warsztat IV. Jak rozmawiać o polityce przy rodzinnym stole i się nie pokłócić?
Postawy obywatelskie tworzą się najpierw w rodzinie. Ale jak, jeśli w obawie przed kłótnią unikamy tematu?
Trener: Piotr Czekierda, Collegium Wratislaviense
Warsztat V. Pomagać, nie zniewalając i nie ulegając manipulacji 
Także: Caritas bez wyniosłości i paternalizmu. Miłosierdzie wobec brata w potrzebie, czy „miłosierdzie” ze strachu przed obcym? Jak unikać pułapki? Z drugiej strony: wspomagany potrafi omotać, zmanipulować, zniewolić pomagającego – jak tego unikać?
 Trener:
Warsztat VI. „Co się stało z naszą klasą?” Co dzisiaj znaczy solidarność?
W latach 80. polska solidarność doprowadziła do złamania systemu komunistycznego. Dzisiaj mówimy o Polsce plemion, które nie mają szans nawet na kompromis, nie mówiąc o porozumieniu. Co się stało? Jak odwrócić złe trendy? Solidarny dzisiaj to znaczy jaki? Czy w dzisiejszym ciasnym świecie jest miejsce na bycie solidarnym?
Trener: Teresa Mazan, 
Centrum Myśli Jana Pawła II. Instytucja Kultury m.st. Warszawy
Warsztat VII. Czy Europa wraca na wojnę?
Sposób myślenia, słuchania się nawzajem, budowania kompromisu i konsensusu, który doprowadził do powstania Unii Europejskiej zdaje się przeżywać kryzys. Pamięć złych doświadczeń historycznych zanika, „walka o swoje” zaczyna dominować nad wolą porozumienia. Co mogą zrobić zwyczajni obywatele, by odwrócić złe tendencje?
Trener:  
Katarzyna Zakroczymska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa
Warsztat VIII. „Auschwitz jako ostrzeżenie”
O Auschwitz i Holocauście nie da się mówić bez uwzględniania wymiaru religijnego. Rozumiemy (?) odpowiedzialność polityków dla dialogu po Auschwitz. Ale jaka jest rola Kościoła? Jaką perspektywę daje nam nasza chrześcijańska wiara, nasza etyka ?
Trener: Ks. Manfred Deselaers Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu Joanna Barcik Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 
Warsztat IX. Naród, rodzina, wspólnoty lokalne jako przestrzeń kształtowania dobra wspólnego i postaw obywatelskich
Tworzenie wspólnoty kulturowej przywiązanej do własnej tożsamości, gotowej solidarnie wspierać tożsamości innych narodów, nastawionej na tworzenie dobra wspólnego w sposób nieegoistyczny
Trener: Martyna Kwiatkowska trenerka, coach, wieś Uszczyn k. Piotrkowa
Warsztat X. Rozwój zrównoważony – skąd brać siły do samoograniczania?
Wiemy, że dzisiaj żyjemy na koszt przyszłych pokoleń. Jak przekonać siebie i otoczenie do konieczności samoograniczania?
Trener: Marcin Przybysz, adwokat (Szczecin – Berlin) 
Warsztat XI. Młodzi – polityka – braterstwo: co tu się da połączyć?
Trener: o. Adam Strojny, Wspólnota Chemin Neuf 

SOBOTA, 22 września 2018 r., godz. 17:00 – 18:45  (Część II)

Warsztat XII. Wychowanie do wolności – szkoła, dom, Kościół, media, przestrzeń publiczna
Szansa na uzyskanie spójności między rozmaitymi podmiotami uczącymi wolności i „zabudowującymi” przestrzeń wolności.
Trener: Teresa Kowalczyk, Wydział Katechetyczny, Gniezno 
Warsztat XIII. Pojednanie, solidarność, partnerstwo – tworzenie codziennych relacji Polaków i Ukraińców
Kontekstem warsztatów jest obecność w Polsce setek tysięcy Ukraińców, którzy u nas się uczą, pracują, budują polski potencjał
Trener: Joanna Konieczna-Sałamatin, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 
Warsztat XIV. Jak rozmawiać w szkole o historii, by łączyła, a nie dzieliła?
Prowokacyjne pytanie: Czy uczyć historii jeśli musi dzielić? Czy nauczanie historii gdy każdy widzi cząstkę prawdy ze swojej perspektywy? Jakiej historii uczyć – stoimy wobec pytania jaki pożytek mamy z tradycyjnej historii rozumianej jako historia władców, wojen między nimi prowadzonych i traktatów pokojowych.
Trener: Zofia Fenrych, Instytut Pamieci Narodowej, Szczecin
Warsztat XV. Media nienawiści? Wolność i nienawiść w mediach społecznościowych
Jak walczyć z „hejtem” w społecznej dyskusji? Co w tej dziedzinie może zwykły korzystający z Sieci? Jakie inicjatywy oddolne mają sens i szansę skutecznośc
Trener:Anna Szadkowska, Urząd Miasta Lublin Anna Dąbrowska, Fundacja Homo Faber
Warsztat XVI. „Byłem przybyszem…” Chrześcijanin wobec uchodźców – w praktyce
Przyjmować, czy nie przyjmować? Zapraszając – pozwolić być sobą, czy nakłaniać do pełnej integracji? Jaka integracja?
Trener: Agnieszka Kosowicz, Polskie Forum Migracyjne
Warsztat XVII. Obywatel – czyli kto? Granice wolności w życiu codziennym
Jakie ograniczenia wolności jesteśmy w stanie zaakceptować w imię bezpieczeństwa? Na jaką odmienność gotowi jesteśmy wyrazić zgodę, a jaka jest nie do przyjęcia? Jak budować relacje z zupełnie innym i z trudem akceptowanym?
Trener: Anna Bentyn, trener Fundacji Edukacja dla Demokracji, Gniezno 
Warsztat XVIII. Wolność pracodawcy i pracownika – gdzie linia spotkania?
Gdzie w hierarchicznej konstrukcji firmy jest miejsce na wolność? Wolność, lojalność i podporządkowanie. Pułapki sporu pracowników z pracodawcami.
Trenerzy: Sławomir Miązek i Adam Bias, Towarzystwo Dzieł / CDO Polska
Warsztat XIX. Samorząd lokalny jako strażnik wolności i ładu społecznego
Był taki czas, że miasto czyniło wolnym. Dziś samorząd w wielu miejscach kraju podejmuje tematy, które teoretycznie powinny być przedmiotem troski Parlamentu czy Rządu
Trener: Krzysztof Soska Zastępca prezydenta Miasta Szczecina
Warsztat XX. Jak budować dziś Kościół równych sobie kobiet i mężczyzn?
Dzięki Pawłowi Apostołowi podglądamy najwcześniejszy Kościół i już wtedy widzimy napięcia między przekonaniem o fundamentalnej równości płci (Ga 3,28) i praktyką, w której kobiety pełnią we wspólnocie ważne role (Rz 16). A dziś? Jaki jest i jaki chcemy by był Kościół równych sobie kobiet i mężczyzn?
Trener: Zuzanna Radzik, teolożka, publicystka „Tygodnika Powszechnego”, autorka książki „Kościół kobiet”
Warsztat XXI. Wolność, solidarność, pojednanie i nadzieja sąsiadów z najbliższego otoczenia
Wolność dla nadziei to nie tylko wielka polityka. Ona się rozgrywa, odnosi sukces lub przegrywa w życiu codziennym osiedla, małego miasteczka, środowiska. Jak ją codziennie budować? Jak bronić się przed zagrożeniami?
Trener: Aleksandra Kujawska, Towarzystwo Demokratyczne Wschód
Warsztat XXII. Nowe technologie – szansa czy bariera dla ewangelizacji
Trener: Witold Zawadzki, Fundacja „Opoka”