Header Image

Informacje o Kościołach

Kościół Zielonoświątkowy w Polsce

Zielonoświątkowcy, to ruch chrześcijański, który podkreśla znaczenie zstąpienia Ducha Świętego na wierzących, podobnie, jak miało to miejsce w dniu Zielonych Świąt. Pobożność zielonoświątkowa mówi o trzech przełomowych przeżyciach w życiu chrześcijanina. Pierwsze to nawrócenie, po którym powinien mieć miejsce chrzest przez zanurzenie w wieku świadomym (drugie przeżycie). Kolejne, trzecie doświadczenie, to chrzest Duchem Świętym będący kontynuacją dzieła Bożego po nawróceniu. Chrzest Duchem Świętym jest połączony zazwyczaj z przejawem daru glossolalii – mówienia nieznanymi językami podczas modlitwy.  

Ruch ten narodził się Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku w Topeka podczas modlitwy studentów tamtejszej szkoły biblijnej. Nauka ta oraz doświadczenie religijne rozprzestrzeniły się na cały świat dzięki działalności Williama Seymora, pastora kościoła przy Azusa Street w Los Angeles. Szczególnym rozkwit jego działalności rozpoczął się w roku 1906.

W Polsce ruch pentekostalny pojawił się niezależnie w dwóch miejscach. Wpierw na śląsku cieszyńskim w roku 1910, jeszcze pod zaborem austriackim. Powstał wtedy Kościół Stanowczych Chrześcijan. Drugi nurt pojawił po roku 1920 po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, gdy do ojczyzny zaczęli powracać ze Stanów Zjednoczonych reemigranci. Ich przybycie do ojczyzny było związane z pragnieniem opowiedzenia bliskim o swoim nawróceniu i doświadczeniu Boga. W wyniku ich działalności w roku 1929 powstał Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Warto tutaj wspomnieć, że w wyniku intensywnej działalności ewangelizacyjnej kościół mógł się szczycić bardzo znaczącym rozwojem. Niestety, przedwojenne władze nigdy prawnie nie zalegalizowały działalności tego kościoła.  

Po II wojnie światowej obydwa kościoły zostały przez władze komunistyczne siłą zmuszone do wstąpienia do Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Jednak marzenia o utworzeniu własnego zielonoświątkowego kościoła w Polsce nigdy nie wygasły. Stało się to możliwe dopiero u schyłku komunizmu w roku 1987. Synod założycielski odbył się w maju 1987 r., a oficjalna rejestracja kościoła miała miejsce w lutym 1988 r. 

Status prawny Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce został uregulowany poprzez Ustawę o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w RP z dnia 20 lutego 1997 r. Zwierzchnikiem Kościoła – biskupem, jest dr Marek Kamiński, który tę funkcję sprawuje od roku 2008. 

Więcej o Kościele Zielonoświątkowym: www.kz.pl   bp Marek Kamiński