prof. Stephan Kampowski

Profesor antropologii filozoficznej w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie. Doktorat poświęcił myśli moralnej Hanny Arendt, po czym skupił się na kwestiach bioetycznych. Autor m.in. książek: Arendt, Augustine, and the New Beginning; Una libertà più grande: la biotecnologia, l’amore e il destino umano. Un dialogo con Hans Jonas e Juergen Habermas; Ricordati della nascita. L’uomo in Ricerca di un fondamento; The Gospel of the Family: Going Beyond Cardinal Kasper’s Proposal in the Debate on Marriage, Civil Re-Marriage and Communion in the Church; Famiglie diverse: espressioni imperfette dello stesso ideale?.