prof. Stanisław Krajewski

Profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest żydowskim współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów od jej powstania w 1990 roku.  Był członkiem zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce i członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.  Autor m.in. książek Żydzi, judaizm, Polska; 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas; Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew; Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła; Nasza żydowskość, Żydzi i…oraz publikacji z zakresu logiki, filozofii matematyki, filozofii religii.