prof. Krzysztof Jasiecki

prof. Krzysztof Jasiecki

Socjolog gospodarki, prof. dr hab. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi badania dotyczące formowania się, roli oraz działań elit gospodarczych i politycznych, aktywności grup nacisku i lobbingu gospodarczego, materialnych i społecznych aspektów bogactwa, jak również wybranych zagadnień integracji Polski z Unią Europejską.
(fot. wsm.warszawa.pl)