prof. Jerzy Kłoczowski

Historyk mediewista, specjalizuje się w dziedzinie historii Europy Środkowo-Wschodniej i chrześcijaństwa w Polsce. Wieloletni profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Przewodniczył Polskiemu Komitetowi ds. UNESCO. Był członkiem-założycielem Polskiej Rady Ruchu Europejskiego. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej i uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari i Orderem Orła Białego. W latach 1990–1991 senator RP. Wykładał też na wielu uniwersytetach zagranicznych. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Grodnie, Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Wolnego Uniwersytetu w Berlinie oraz Uniwersytetu Sorbona w Paryżu. Autor i redaktor około 1000 publikacji z zakresu historii.