OTWARCIE XI ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Wrz 21, 2018 by bartek in  aktualności

20 września 2018 roku, o godzinie 11:15, w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie został oficjalnie otwarty XI Zjazd Gnieźnieński!

Spotkanie rozpoczęła modlitwa poprowadzona przez kapelanów trzech wyznań chrześcijańskich: o. Marka Pieńkowskiego OP, ks. Pawła Minajewa oraz ks. Michała Makulę. Zostały w niej wspomniane osoby, które związane były z ideą zjazdów gnieźnieńskich, a w tym roku odeszły z tego świata.

„Spotykamy się w stulecie odzyskania niepodległości. Dziś już nie musimy zdobywać jej orężem. Naszym zadaniem w Polsce i Europie jest dobre zagospodarowanie danej nam przez przodków wolności” – mówiła Marta Titaniec, koordynator Komitetu Organizacyjnego – „Zjazd Gnieźnieński to spotkanie człowieka z człowiekiem, a dla nas – chrześcijan – jest to również spotkanie z Bogiem”. Dodała także, że to konkretne spotkanie jest słuchaniem, dzieleniem się, modlitwą.

Na dużą wagę, aktualność i zainteresowanie podejmowanym zagadnieniem podczas tegorocznego Zjazdu Gnieźnieńskiego zwrócił uwagę bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. „Gdy mówimy o wolności to należy zdać sobie sprawę, że wymaga ona odpowiedzialności”. Duchowny podkreślił, że chrześcijanin może o tym mówić z perspektywy wiary, przytaczając fragment J 8,36: „Jeśli Syn was wyzwoli, prawdziwie wolni będziecie”. W tym kontekście powinnością chrześcijanina jest wspomagać tych, którzy są zniewoleni i szukać dróg takiego korzystania z wolności, aby dawać także przestrzeń wolności innym. Główną inspiracją do tego jest miłość. „Gdy kochamy Boga, powinniśmy kochać drugiego człowieka. Miłość jest napędem naszych działań” – zakończył bp Samiec swoje wystąpienie.

„Europa ludzi wolnych to Europa ludzi zdolnych do przekraczania dzielących nas barier” – zaznaczył Przewodniczący Zjazdów Gnieźnieńskich abp Wojciech Polak, Prymas Polski. Chrześcijanie są więc wezwani do budowania porozumień a nie niszczenia i wrogości. Metropolita gnieźnieński zwrócił uwagę na rolę nauczycieli wolności, jakimi byli Jan Paweł II oraz kard. Stefan Wyszyński. Za świętym papieżem przypomniał, że „naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha – naród rośnie, gdy jego duch się oczyszcza”. 

Inaugurację XI Zjazdu Gnieźnieńskiego zakończył swoim przemówieniem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Jako „symbol najdoskonalszego modelu relacji między państwami Europy” określił historyczne spotkanie Bolesława Chrobrego i Ottona III w Gnieźnie, w 1000 roku. Nowożytne zjazdy gnieźnieńskie to dla Prezydenta RP szczególna przestrzeń do rozmów o dialogu we współczesnym świecie, o których sile świadczą nie tylko prelegenci, ale wszyscy uczestnicy. Z okazji 100 setnej rocznicy odzyskania niepodległości, Prezydent RP Andrzej Duda po zakończeniu swojego przemówienia, przekazał w darze Prymasowi Polski polską flagę.

Po oficjalnym otwarciu XI Zjazdu Gnieźnieńskiego nastąpiła sesja plenarna pt. „Źródła nadziei dla Europy” z prelekcją abp Ludwiga Shicka – metropolity Bambergu i współprzewodniczącego Polsko-Niemieckiej Grupy Kontaktowej Biskupów.

fot. episkopat.pl

NAUCZYCIELE POLSKIEJ WOLNOŚCI: KARD. STEFAN WYSZYŃSKI I KAROL WOJTYŁA-ŚW. JAN PAWEŁ II

Wrz 21, 2018

W godzinach popołudniowych pierwszego dnia XI Zjazdu Gnieźnieńskiego miał miejsce panel dyskusyjny pt. „Nauczyciele polskiej wolności: kard. Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II”. Wzięli w nim udział zaproszeni goście: prof. Bohdan Cywiński, dr Maciej Zięba OP, Massimiliano Signifredi oraz dr hab. Paweł Skibiński.

„KOCHAJ I CZYŃ CO CHCESZ”: WOLNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA W ŚWIECIE, W KTÓRYM WSZYSTKO WOLNO

Wrz 21, 2018

Profesor Chantal Delsol, profesor filozofii politycznej i dyrektorka Ośrodka Studiów Europejskich na Uniwersytecie Marne-la-Vallee w Paryżu, jest autorką drugiej prelekcji Zjazdu Gnieźnieńskiego. Niestety, francuska filozof nie mogła przybyć do Gniezna z powodu choroby. W jej imieniu przygotowany tekst odczytała Katarzyna Łukomska ze Wspólnoty Chemin Neuf w Polsce. Tytuł prelekcji brzmiał: „<<Kochaj i czyń co chcesz>>: wolność chrześcijańska w świecie, w którym wszystko wolno”.

ZAPIS KONFERENCJI PRASOWEJ

Kwi 18, 2018

11 kwietnia 2018 w siedzibie KAI odbyła się konferencja prasowa otwierająca rekrutację na XI Zjazd Gnieźnieński.

W konferencji wzięli udział: