OTWARCIE XI ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Wrz 21, 2018 by bartek in  aktualności

20 września 2018 roku, o godzinie 11:15, w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie został oficjalnie otwarty XI Zjazd Gnieźnieński!

Spotkanie rozpoczęła modlitwa poprowadzona przez kapelanów trzech wyznań chrześcijańskich: o. Marka Pieńkowskiego OP, ks. Pawła Minajewa oraz ks. Michała Makulę. Zostały w niej wspomniane osoby, które związane były z ideą zjazdów gnieźnieńskich, a w tym roku odeszły z tego świata.

„Spotykamy się w stulecie odzyskania niepodległości. Dziś już nie musimy zdobywać jej orężem. Naszym zadaniem w Polsce i Europie jest dobre zagospodarowanie danej nam przez przodków wolności” – mówiła Marta Titaniec, koordynator Komitetu Organizacyjnego – „Zjazd Gnieźnieński to spotkanie człowieka z człowiekiem, a dla nas – chrześcijan – jest to również spotkanie z Bogiem”. Dodała także, że to konkretne spotkanie jest słuchaniem, dzieleniem się, modlitwą.

Na dużą wagę, aktualność i zainteresowanie podejmowanym zagadnieniem podczas tegorocznego Zjazdu Gnieźnieńskiego zwrócił uwagę bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. „Gdy mówimy o wolności to należy zdać sobie sprawę, że wymaga ona odpowiedzialności”. Duchowny podkreślił, że chrześcijanin może o tym mówić z perspektywy wiary, przytaczając fragment J 8,36: „Jeśli Syn was wyzwoli, prawdziwie wolni będziecie”. W tym kontekście powinnością chrześcijanina jest wspomagać tych, którzy są zniewoleni i szukać dróg takiego korzystania z wolności, aby dawać także przestrzeń wolności innym. Główną inspiracją do tego jest miłość. „Gdy kochamy Boga, powinniśmy kochać drugiego człowieka. Miłość jest napędem naszych działań” – zakończył bp Samiec swoje wystąpienie.

„Europa ludzi wolnych to Europa ludzi zdolnych do przekraczania dzielących nas barier” – zaznaczył Przewodniczący Zjazdów Gnieźnieńskich abp Wojciech Polak, Prymas Polski. Chrześcijanie są więc wezwani do budowania porozumień a nie niszczenia i wrogości. Metropolita gnieźnieński zwrócił uwagę na rolę nauczycieli wolności, jakimi byli Jan Paweł II oraz kard. Stefan Wyszyński. Za świętym papieżem przypomniał, że „naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha – naród rośnie, gdy jego duch się oczyszcza”. 

Inaugurację XI Zjazdu Gnieźnieńskiego zakończył swoim przemówieniem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Jako „symbol najdoskonalszego modelu relacji między państwami Europy” określił historyczne spotkanie Bolesława Chrobrego i Ottona III w Gnieźnie, w 1000 roku. Nowożytne zjazdy gnieźnieńskie to dla Prezydenta RP szczególna przestrzeń do rozmów o dialogu we współczesnym świecie, o których sile świadczą nie tylko prelegenci, ale wszyscy uczestnicy. Z okazji 100 setnej rocznicy odzyskania niepodległości, Prezydent RP Andrzej Duda po zakończeniu swojego przemówienia, przekazał w darze Prymasowi Polski polską flagę.

Po oficjalnym otwarciu XI Zjazdu Gnieźnieńskiego nastąpiła sesja plenarna pt. „Źródła nadziei dla Europy” z prelekcją abp Ludwiga Shicka – metropolity Bambergu i współprzewodniczącego Polsko-Niemieckiej Grupy Kontaktowej Biskupów.

fot. episkopat.pl

„Młodsi bracia” w starej Europie: razem, ale jak?

Wrz 23, 2018

„Młodsi bracia w starej Europie: razem, ale jak?” brzmiał tytuł ostatniego panelu dyskusyjnego w auli I LO podczas drugiego dnia XI Zjazdu Gnieźnieńskiego. Zaproszeni do rozmowy zostali: dr Pavol Demes (Słowacja), dr Kai-Olaf Lang (Niemcy), dr Aleksandr Milinkiewicz (Białoruś), dr Oleksyj Panycz (Ukraina) oraz dr Marek Prawda (Polska). Spotkanie prowadził Krzysztof Stanowski, a modlitwie przewodniczył o. Marek Pieńkowski, katolicki kapelan Zjazdu.

„KOCHAJ I CZYŃ CO CHCESZ”: WOLNOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA W ŚWIECIE, W KTÓRYM WSZYSTKO WOLNO

Wrz 21, 2018

Profesor Chantal Delsol, profesor filozofii politycznej i dyrektorka Ośrodka Studiów Europejskich na Uniwersytecie Marne-la-Vallee w Paryżu, jest autorką drugiej prelekcji Zjazdu Gnieźnieńskiego. Niestety, francuska filozof nie mogła przybyć do Gniezna z powodu choroby. W jej imieniu przygotowany tekst odczytała Katarzyna Łukomska ze Wspólnoty Chemin Neuf w Polsce. Tytuł prelekcji brzmiał: „<<Kochaj i czyń co chcesz>>: wolność chrześcijańska w świecie, w którym wszystko wolno”.

Konferencja prasowa podsumowująca XI Zjazd Gnieźnieński

Wrz 23, 2018
Przed ostatni spotkaniem miała miejsce konferencja prasowa podsumowująca XI Zjazd Gnieźnieński. Wzięli w niej udział: Arcybiskup Wojciech Polak, Prymas Polski, Kardynał Peter Turkson – prefekt watykańskiej dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, włoski polityk i filozof Rocco Butiglione, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Zjazdu – Marta Titaniec oraz ks. Mirosław Tykfer opracowujący przesłanie XI Zjazdu Gnieźnieńskiego.