OTWARCIE XI ZJAZDU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Wrz 21, 2018 by bartek in  aktualności

20 września 2018 roku, o godzinie 11:15, w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie został oficjalnie otwarty XI Zjazd Gnieźnieński!

Spotkanie rozpoczęła modlitwa poprowadzona przez kapelanów trzech wyznań chrześcijańskich: o. Marka Pieńkowskiego OP, ks. Pawła Minajewa oraz ks. Michała Makulę. Zostały w niej wspomniane osoby, które związane były z ideą zjazdów gnieźnieńskich, a w tym roku odeszły z tego świata.

„Spotykamy się w stulecie odzyskania niepodległości. Dziś już nie musimy zdobywać jej orężem. Naszym zadaniem w Polsce i Europie jest dobre zagospodarowanie danej nam przez przodków wolności” – mówiła Marta Titaniec, koordynator Komitetu Organizacyjnego – „Zjazd Gnieźnieński to spotkanie człowieka z człowiekiem, a dla nas – chrześcijan – jest to również spotkanie z Bogiem”. Dodała także, że to konkretne spotkanie jest słuchaniem, dzieleniem się, modlitwą.

Na dużą wagę, aktualność i zainteresowanie podejmowanym zagadnieniem podczas tegorocznego Zjazdu Gnieźnieńskiego zwrócił uwagę bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. „Gdy mówimy o wolności to należy zdać sobie sprawę, że wymaga ona odpowiedzialności”. Duchowny podkreślił, że chrześcijanin może o tym mówić z perspektywy wiary, przytaczając fragment J 8,36: „Jeśli Syn was wyzwoli, prawdziwie wolni będziecie”. W tym kontekście powinnością chrześcijanina jest wspomagać tych, którzy są zniewoleni i szukać dróg takiego korzystania z wolności, aby dawać także przestrzeń wolności innym. Główną inspiracją do tego jest miłość. „Gdy kochamy Boga, powinniśmy kochać drugiego człowieka. Miłość jest napędem naszych działań” – zakończył bp Samiec swoje wystąpienie.

„Europa ludzi wolnych to Europa ludzi zdolnych do przekraczania dzielących nas barier” – zaznaczył Przewodniczący Zjazdów Gnieźnieńskich abp Wojciech Polak, Prymas Polski. Chrześcijanie są więc wezwani do budowania porozumień a nie niszczenia i wrogości. Metropolita gnieźnieński zwrócił uwagę na rolę nauczycieli wolności, jakimi byli Jan Paweł II oraz kard. Stefan Wyszyński. Za świętym papieżem przypomniał, że „naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha – naród rośnie, gdy jego duch się oczyszcza”. 

Inaugurację XI Zjazdu Gnieźnieńskiego zakończył swoim przemówieniem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Jako „symbol najdoskonalszego modelu relacji między państwami Europy” określił historyczne spotkanie Bolesława Chrobrego i Ottona III w Gnieźnie, w 1000 roku. Nowożytne zjazdy gnieźnieńskie to dla Prezydenta RP szczególna przestrzeń do rozmów o dialogu we współczesnym świecie, o których sile świadczą nie tylko prelegenci, ale wszyscy uczestnicy. Z okazji 100 setnej rocznicy odzyskania niepodległości, Prezydent RP Andrzej Duda po zakończeniu swojego przemówienia, przekazał w darze Prymasowi Polski polską flagę.

Po oficjalnym otwarciu XI Zjazdu Gnieźnieńskiego nastąpiła sesja plenarna pt. „Źródła nadziei dla Europy” z prelekcją abp Ludwiga Shicka – metropolity Bambergu i współprzewodniczącego Polsko-Niemieckiej Grupy Kontaktowej Biskupów.

fot. episkopat.pl

Zaproszenie na konferencję prasową 21.06.2018

Cze 11, 2018

Katolicka Agencja Informacyjna zaprasza na konferencję prasową przed XI Zjazdem Gnieźnieńskim „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa” 21-23 IX 2018.

Konferencja odbędzie się: 13 czerwca (środa), godz. 11.00
w siedzibie Kurii Metropolitalnej Gnieźnieńskiej, ul. Jana Łaskiego 7 w Gnieźnie.
udział wezmą:
– Ks. Abp Wojciech Polak – Prymas Polski
– Tomasz Budasz – Prezydent Miasta Gniezno
– Beata Tarczyńska – Starosta Powiatu Gniezno
– Marta Titaniec – Wiceprezes Fundacji Św. Wojciecha Adalberta, Przewodnicząca – Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
– Marcin Przeciszewski – Prezes KAI, Przewodniczący Komisji Medialnej
Podczas konferencji zostanie przedstawiony aktualny program Zjazdu oraz warunki akredytacji. Prosimy o potwierdzenie obecności: sekretariat@ekai.pl

CZY NAPRAWDĘ NA PIERWSZYM MIEJSCU? OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE

Wrz 23, 2018

Poobiednia sesja plenarna w auli IKE w Gnieźnie zgromadziła wielu zainteresowanych. W rozmowie nt. „Czy naprawdę na pierwszym miejscu? Osoby z niepełnosprawnościami w Kościele i społeczeństwie” wzięły udział cztery rozmówczynie: dr Agnieszka Dudzińska, pani Maria Libura, s. Eliza Myk OP, oraz dr Anna Maliszewska. Sesję moderował Jarema Piekutowski.

Zmiany organizacyjne w I LO im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie.

Wrz 19, 2018
Ze względu na planowaną obecność Prezydenta RP Andrzeja Dudy 21 września 2018 br. wejście do auli zjazdowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie do godz. 10.30.