Warsztaty prowadzone przez panią Zofię Fenrych i o. Macieja Biskupa OP rozpoczęły się od tzw. burzy mózgów. Udział w nich wzięło 30 osób.Osoby uczestniczące miały podać, z czym kojarzy się im słowo: „Solidarność serc”? Wszystkie odpowiedzi zostały zapisane przez Panią Zofię na tablicy. Po wykonaniu tego zadania uczestniczy mogli zobaczyć i posłuchać krótkiego filmu, który ukazywał jak młodzież ze szkoły średniej w Gnieźnie rozumie temat warsztatów: „Nie ma wolności bez solidarności”. Odpowiedzi były różne, począwszy od miłości, wiary, szacunku, pomocy aż do wspólnego celu.

 

Kolejnym punktembyło zapoznanie się z cytatami określającymi termin solidarność. Z 25 niepodpisanych cytatów każdy miał wybrać 5 najważniejszych i poszeregować od najważniejszego do mniej istotnego. Następnie uczestniczy zostali podzieleni na 5 grup. Każda grupa, bazując na wybranych wcześniej przez jej członków cytatach, dostała zadanie przygotowania nowej listy 5 cytatów, ale ważnych dla całej grupy. Najczęściej powtarzanym cytatem z papieża Franciszka, który traktował o tym, by nie dzielić, ale budować mosty jednoczące. Aby szukać dialogu ze wszystkimi.

Po wykonaniu pracy zadanej przez prowadzących zrodziła się debata, której motywem przewodnim było pytanie: „Co z naszą solidarnością? Jaka ona jest teraz?”. Wielu uczestników przywoływało czasy historii lat 80. podając solidarny kraj walczący z władzą. Wiele osób przywoływała obecną sytuacje, w której się znajdujemy. Dla nich solidarność jest egoistyczna, patrząca tylko na „takich jak my”. Często pojawiały się także słowa takie jak: otwartość, brak lęku, miłość, szacunek, śmierć. Jedna z uczestniczek za przykład solidarności dał pierwsze słowa modlitwy pańskiej „Ojcze nasz” – nie mój, ale nasz Ojciec.

Całość podsumował o. Biskup. Uczestnicy zgodnie uznali, że ważne jest, aby w drugim człowieku szukać dobra, a co za tym idzie miłości do drugiego człowieka. Tylko wtedy będziemy potrafili sobie pomagać.