W godzinach popołudniowych pierwszego dnia XI Zjazdu Gnieźnieńskiego miał miejsce panel dyskusyjny pt. „Nauczyciele polskiej wolności: kard. Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II”. Wzięli w nim udział zaproszeni goście: prof. Bohdan Cywiński, dr Maciej Zięba OP, Massimiliano Signifredi oraz dr hab. Paweł Skibiński.

Spotkanie rozpoczęło się od pytania zadanego gościom przez prowadzącego: Czy wskazani w temacie „nauczyciele” nauczali tego samego, czy może każdy z nich kładł inny akcent na przekazywane treści? Jako pierwszy o zabranie głosu poproszony został prof. Bohdan Cywiński, który wskazał na trzy aspekty różniące kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Jana Pawła II jako nauczycieli wolności. Pierwszą z nich jest fakt, że Prymas Tysiąclecia był pokoleniowo starszy od Karola Wojtyły. Po drugie, profesor wskazał różnicę formacyjną obu duchownych. „Karol Wojtyła był filozofem i teologiem. Wyszyński skończył studia seminaryjne, jednak wyjątkowo dobrze czuł społeczeństwo” – powiedział. Po trzecie zostali oni postawieni w historii Kościoła w różnych rolach. Wyszyński był, według prof. Cywińskiego, mężem stanu, zaś Karol Wojtyła człowiekiem filozoficznie głębszym.

Prof. Bohdan Cywiński zaznaczył, że byli oni „inaczej kochani” przez społeczeństwo. Wyszyński był wodzem, a Wojtyła młodym biskupem krakowskim. „Dopiero wtedy uderzył nas jego format wielkiego nauczyciela, gdy został papieżem” – podkreślił profesor. W kontekście osoby Prymasa, historyk wskazał dwa ważne momenty jego działalności. Aresztowanie, będące momentem najgłębszego ciosu jakiego doznała Polska. „Ta ofiara Wyszyńskiego zmieniła nasze myślenie” – zaznaczył. Drugim momentem był powrót z więzienia, co uczyniło nas pewnymi siebie i Kościoła. Dla profesora byli oni różnymi ludźmi, przez co ich nauczanie mogło być zawsze słyszane inaczej.

Ojciec Maciej Zięba podkreślił, że „są oni świadkami tego samego, ale w różny sposób”. Według dominikanina jest to różnica pokoleniowa. Były to różne postaci i każda na swój czas. „Wojtyła urodził się w wolnej Polsce i był człowiekiem wolności” – dodał. Dla niego Karol Wojtyła był człowiekiem o charakterze międzynarodowym, z kolei kardynał Wyszyński narodowym mężem stanu.

„Nie ma momentu w ich życiu, gdzie można stwierdzić, że ich postawy nie są wolne” – powiedział dr hab. Paweł Skibiński. „Jako ludzi Kościoła łączyły ich wspólne cele, obaj posługiwali się kategoriami osoby, rodziny, narodu. Struktura tych wypowiedzi jest podobna” – podkreślił historyk.

W spotkaniu wziął udział także Massimiliano Signifredi, który zauważył, że hierarchowie byli różni, ale wywodzili się z tej samej historii. Mieli to samo poczucie ocalenia, a także misji. Zadaniem komunistów było – zdaniem włoskiego gościa – przeciwstawienie ich sobie.

W trakcie dyskusji padło pytanie zadane członkom dyskusji o spadkobierców nauki obu wielkich kapłanów. Co my jako chrześcijanie robimy z prawdami, które nam przekazali? „Jestem zawiedziony nie tyle tym, że rządzący mają negatywny stosunek do migrantów, ale że patrzy tak na nich 70 procent społeczeństwa. Co stało się z ich chrześcijaństwem?” – powiedział prof. Cywiński.

Uczestnikom panelu dyskusyjnego zostało zadane pytanie w imieniu słuchaczy, m.in. o środowiska narodowe, które swoje tezy podpierają osobą kardynała Stefana Wyszyńskiego? „Nacjonalizm kojarzy mi się z wykluczeniem, kardynał Wyszyński nie” – odpowiedział Signifredi.

Zaproszenie na konferencję prasową 21.06.2018

Cze 11, 2018

Katolicka Agencja Informacyjna zaprasza na konferencję prasową przed XI Zjazdem Gnieźnieńskim „Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa” 21-23 IX 2018.

Konferencja odbędzie się: 13 czerwca (środa), godz. 11.00
w siedzibie Kurii Metropolitalnej Gnieźnieńskiej, ul. Jana Łaskiego 7 w Gnieźnie.
udział wezmą:
– Ks. Abp Wojciech Polak – Prymas Polski
– Tomasz Budasz – Prezydent Miasta Gniezno
– Beata Tarczyńska – Starosta Powiatu Gniezno
– Marta Titaniec – Wiceprezes Fundacji Św. Wojciecha Adalberta, Przewodnicząca – Komitetu Organizacyjnego Zjazdu
– Marcin Przeciszewski – Prezes KAI, Przewodniczący Komisji Medialnej
Podczas konferencji zostanie przedstawiony aktualny program Zjazdu oraz warunki akredytacji. Prosimy o potwierdzenie obecności: sekretariat@ekai.pl

KRYZYS MIGRACYJNY – KRYZYS UCHODŹCZY – KRYZYS SOLIDARNOŚCI?

Wrz 22, 2018

Drugi dzień XI Zjazdu Gnieźnieńskiego rozpoczęliśmy krótką modlitwą prowadzoną przez o. Marka Pieńkowskiego OP – kapelana katolickiego – poprzedzającą panel dyskusyjny pt. „Kryzys migracyjny – kryzys uchodźczy – kryzys solidarności?”. Spotkanie odbyło się w auli I LO im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, a zaproszonymi gośćmi byli: ks. dr hab. Waldemar Cisło – Pomoc Kościołowi na Wschodzie, p. Agnieszka Kosowicz – Polskie Forum Migracyjne, dr hab. Marek Rymsza – doradca Prezydenta RP, oraz bp dr Krzysztof Zadarko – przewodniczący Rady ds. Migracji KEP. Spotkanie moderował dr Paweł Stachowiak.

Odbiór akredytacji na Zjazd Gnieźnieński 2018

Wrz 18, 2018

 

20 września w Recepcji Prasowej w holu budynku Liceum i Muzeum Początków Państwa Polskiego ul. Kostrzewskiego 3 
w godz. 18. 00-20.00 

21 września Recepcji Prasowej w holu budynku Liceum i Muzeum Początków Państwa Polskiego ul. Kostrzewskiego 3
w godz. 7.00 – 9.00