W godzinach popołudniowych pierwszego dnia XI Zjazdu Gnieźnieńskiego miał miejsce panel dyskusyjny pt. „Nauczyciele polskiej wolności: kard. Stefan Wyszyński i Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II”. Wzięli w nim udział zaproszeni goście: prof. Bohdan Cywiński, dr Maciej Zięba OP, Massimiliano Signifredi oraz dr hab. Paweł Skibiński.

Spotkanie rozpoczęło się od pytania zadanego gościom przez prowadzącego: Czy wskazani w temacie „nauczyciele” nauczali tego samego, czy może każdy z nich kładł inny akcent na przekazywane treści? Jako pierwszy o zabranie głosu poproszony został prof. Bohdan Cywiński, który wskazał na trzy aspekty różniące kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Jana Pawła II jako nauczycieli wolności. Pierwszą z nich jest fakt, że Prymas Tysiąclecia był pokoleniowo starszy od Karola Wojtyły. Po drugie, profesor wskazał różnicę formacyjną obu duchownych. „Karol Wojtyła był filozofem i teologiem. Wyszyński skończył studia seminaryjne, jednak wyjątkowo dobrze czuł społeczeństwo” – powiedział. Po trzecie zostali oni postawieni w historii Kościoła w różnych rolach. Wyszyński był, według prof. Cywińskiego, mężem stanu, zaś Karol Wojtyła człowiekiem filozoficznie głębszym.

Prof. Bohdan Cywiński zaznaczył, że byli oni „inaczej kochani” przez społeczeństwo. Wyszyński był wodzem, a Wojtyła młodym biskupem krakowskim. „Dopiero wtedy uderzył nas jego format wielkiego nauczyciela, gdy został papieżem” – podkreślił profesor. W kontekście osoby Prymasa, historyk wskazał dwa ważne momenty jego działalności. Aresztowanie, będące momentem najgłębszego ciosu jakiego doznała Polska. „Ta ofiara Wyszyńskiego zmieniła nasze myślenie” – zaznaczył. Drugim momentem był powrót z więzienia, co uczyniło nas pewnymi siebie i Kościoła. Dla profesora byli oni różnymi ludźmi, przez co ich nauczanie mogło być zawsze słyszane inaczej.

Ojciec Maciej Zięba podkreślił, że „są oni świadkami tego samego, ale w różny sposób”. Według dominikanina jest to różnica pokoleniowa. Były to różne postaci i każda na swój czas. „Wojtyła urodził się w wolnej Polsce i był człowiekiem wolności” – dodał. Dla niego Karol Wojtyła był człowiekiem o charakterze międzynarodowym, z kolei kardynał Wyszyński narodowym mężem stanu.

„Nie ma momentu w ich życiu, gdzie można stwierdzić, że ich postawy nie są wolne” – powiedział dr hab. Paweł Skibiński. „Jako ludzi Kościoła łączyły ich wspólne cele, obaj posługiwali się kategoriami osoby, rodziny, narodu. Struktura tych wypowiedzi jest podobna” – podkreślił historyk.

W spotkaniu wziął udział także Massimiliano Signifredi, który zauważył, że hierarchowie byli różni, ale wywodzili się z tej samej historii. Mieli to samo poczucie ocalenia, a także misji. Zadaniem komunistów było – zdaniem włoskiego gościa – przeciwstawienie ich sobie.

W trakcie dyskusji padło pytanie zadane członkom dyskusji o spadkobierców nauki obu wielkich kapłanów. Co my jako chrześcijanie robimy z prawdami, które nam przekazali? „Jestem zawiedziony nie tyle tym, że rządzący mają negatywny stosunek do migrantów, ale że patrzy tak na nich 70 procent społeczeństwa. Co stało się z ich chrześcijaństwem?” – powiedział prof. Cywiński.

Uczestnikom panelu dyskusyjnego zostało zadane pytanie w imieniu słuchaczy, m.in. o środowiska narodowe, które swoje tezy podpierają osobą kardynała Stefana Wyszyńskiego? „Nacjonalizm kojarzy mi się z wykluczeniem, kardynał Wyszyński nie” – odpowiedział Signifredi.

ŹRÓDŁA NADZIEI DLA EUROPY

Wrz 21, 2018

Inauguracyjną prelekcję pierwszego dnia Zjazdu Gnieźnieńskiego wygłosił abp Ludwig Shick, metropolita Bambergu, współprzewodniczący polsko-niemieckiej grupy kontaktowej biskupów.

Duchowny pochylił się nad zagadnieniem: „Źródeł nadziei dla Europy”.

„Jestem pewny, że w chrześcijaństwie obecne są źródła nadziei na przyszłość” – stwierdził abp Shick, zauważając, że trzy ośrodki szczególnie kształtowały Europę: Ateny, Rzym oraz Jerozolima. W tych trzech miastach prelegent widzi odpowiednio: rozum i rozsądek, sprawiedliwość i prawo, niespotykaną wcześniej godność człowieka. Te trzy elementy tworzą duchowy i egzystencjalny fundament naszego kontynentu.

„Młodsi bracia” w starej Europie: razem, ale jak?

Wrz 23, 2018

„Młodsi bracia w starej Europie: razem, ale jak?” brzmiał tytuł ostatniego panelu dyskusyjnego w auli I LO podczas drugiego dnia XI Zjazdu Gnieźnieńskiego. Zaproszeni do rozmowy zostali: dr Pavol Demes (Słowacja), dr Kai-Olaf Lang (Niemcy), dr Aleksandr Milinkiewicz (Białoruś), dr Oleksyj Panycz (Ukraina) oraz dr Marek Prawda (Polska). Spotkanie prowadził Krzysztof Stanowski, a modlitwie przewodniczył o. Marek Pieńkowski, katolicki kapelan Zjazdu.

CZY NAPRAWDĘ NA PIERWSZYM MIEJSCU? OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE

Wrz 23, 2018

Poobiednia sesja plenarna w auli IKE w Gnieźnie zgromadziła wielu zainteresowanych. W rozmowie nt. „Czy naprawdę na pierwszym miejscu? Osoby z niepełnosprawnościami w Kościele i społeczeństwie” wzięły udział cztery rozmówczynie: dr Agnieszka Dudzińska, pani Maria Libura, s. Eliza Myk OP, oraz dr Anna Maliszewska. Sesję moderował Jarema Piekutowski.