Monika i Marcin Gajdowie

Ona: pedagog ogólny i specjalny, choreoterapeutka; on: lekarz, teolog, akolita w trakcie formacji do święceń diakonatu; oboje: terapeuci, rekolekcjoniści, autorzy książek o wychowaniu i rozwoju człowieka. Założyciele Fundacji Theosis, której celem jest wspieranie działań na styku psychologii i duchowości, w tym promocja Chrześcijańskiej Terapii Integralnej (metody terapii praktycznie uwzględniającej duchowość chrześcijańską w pracy z pacjentem).