Miejsce Obrad

Muzeum Początków Państwa Polskiego

Muzeum Początków Państwa Polskiego

Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Bolesława Chrobrego

Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Bolesława Chrobrego